Charter gezonde gemeente

Stad Geel engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 - 2024 verder werk te maken van een samenhangend

gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond

te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorg- en

welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze stad

de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

www.gezondegemeente.be