College van burgemeester en schepenen

Agenda en verslagen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de stad en kan enkel optreden wanneer een bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen.

 De belangrijkste taken zijn:

  • Het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad.
  • Het beheren van de gemeentelijke eigendommen en instellingen.
  • Het beheer van de inkomsten van de stad.
  • Het leiden van de gemeentewerken.

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen vindt u hieronder.

Samenstelling

alert-box-close-text

Enkel noodzakelijke dienstverlening door coronavirus

Check alle updates en informatie op www.geel.be/corona 

Vanaf maandag 16 maart kunt u bij de stad enkel nog terecht voor de meest noodzakelijke dienstverlening, na afspraak.

  • Gebruik voor de dienstverlening zo veel mogelijk het e-loket op de website 
  • Kom enkel naar het stadhuis en Sociaal Huis als je een afspraak hebt. Bel aan, want de deuren zijn gesloten.
  • Is het niet mogelijk om uw (aan)vraag digitaal via het e-loket uit te voeren of om uw aanvraag uit te stellen? Bel naar 014 56 77 77. We bekijken hoe we u kunnen verder helpen.

Hebt u hulp nodig?

  • Kunt u niet naar de winkel? Wilt u even met iemand praten? Kunt u zelf niet koken? Stel uw vraag via www.geel.be/geelzorgt of 014 56 73 10.
Naar het digitaal loket