College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente en kan enkel optreden wanneer een bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen.

 De belangrijkste taken zijn:

  • Het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad.
  • Het beheren van de gemeentelijke eigendommen en instellingen.
  • Het beheer van de inkomsten van de gemeente.
  • Het leiden van de gemeentewerken.

Samenstelling