College van burgemeester en schepenen

Agenda en verslagen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de stad en kan enkel optreden wanneer een bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen.

 De belangrijkste taken zijn:

  • Het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad.
  • Het beheren van de gemeentelijke eigendommen en instellingen.
  • Het beheer van de inkomsten van de stad.
  • Het leiden van de gemeentewerken.

De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen vindt u hieronder.

Samenstelling