Competentieversterkende ondersteuning binnen wijk-werken

Het ESF-project “Competentieversterkende ondersteuning binnen wijk-werken” voorziet in intensieve begeleiding binnen de activeringsmaatregel wijk-werken in de regio Zuiderkempen (Geel – Meerhout -Laakdal – Herselt – Hulshout – Westerlo). Binnen dit project zet de regio Zuiderkempen in op een kwalitatieve één-op-één begeleiding waardoor er meer aandacht kan besteed worden aan competentieversterking, attitudevorming en het wegwerken van drempels.

Intensieve begeleiding ver van de arbeidsmarkt

Dit project geeft de regio Zuiderkempen de kans om sterk in te zetten op intensieve begeleiding van werkzoekenden met een grote afstand van de arbeidsmarkt. Wat de begeleiding onderscheidt van de huidige werking van wijk-werken is vooral de intensiteit: mee op stap kunnen gaan met de wijk-werker. Zowel voor hun traject binnen het wijk-werken (opstart bij de gebruiker, werkbezoeken, individuele gesprekken,…) als op andere levensdomeinen (kennismaking bij kinderopvang, vragen rond huisvestiging, vrije tijdsaanbod binnen de regio, opleidingsmogelijkheden bekijken…)

Door in te zetten op een integrale begeleiding binnen het traject wil de regio Zuiderkempen elke deelnemer versterken. Dit zorgt ervoor dat wijk-werken als een volwaardig voortraject beschouwd kan worden om aansluitend een traject op maat van elke deelnemer uit te werken. Het biedt wijk-werkers de mogelijkheid om binnen wijk-werken meer succesverhalen te realiseren en om de doorstroomkansen van elke deelnemer te verhogen.

Maandelijkse vormingsmomenten

Naast intensieve begeleiding en ondersteuning worden er maandelijks collectieve vormingsmomenten, aangepast en op maat van wijk-werkers, georganiseerd. Tijdens deze vormingsmomenten is er aandacht voor arbeidsmarkt gerelateerde thema’s en het versterken van sociale vaardigheden. De vormingen gaan door op verschillende locaties binnen de regio Zuiderkempen zodat het voor elke wijk-werker haalbaar is om hieraan deel te nemen.

Gedurende het project werken de projectmedewerkers outreachende acties uit om via lokale partnerschappen de doelgroep te bereiken en via wijk-werken te activeren. Daarnaast zetten de lokale besturen verder in op bekendmaking van wijk-werken om een uitgebreid activiteitenaanbod te creëren waardoor de wijk-werker in reële werksituaties terecht komt. Dit maakt hun traject sterker waardoor de doorstroomkansen verhogen.

Het project “Competentieversterkende ondersteuning binnen wijk-werken” wordt mogelijk gemaakt door een financiële steun van de Europese Unie. Het project start op 1/12/2020 en loopt tot 31/12/2022.

Voor wie?

Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog niet klaar zijn om tewerkgesteld te worden of om in te stappen in een TWE of activeringstraject, maar voor wie activering wel een mogelijk toekomstperspectief kan zijn, mits een oriënterend en competentieversterkend voortraject binnen wijk-werken. Dit zowel voor leefloon- als voor uitkeringsgerechtigden.

Wat is wijk-werken?

Meer info vindt u op de website van VDAB