Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
  • of voor de huisvesting van een of meer studenten.

Hoe aanvragen en wat kost het?

U vraagt het conformiteitsattest aan door een mailtje te sturen naar grondgebiedszaken@geel.be.

Aan het afleveren van een conformiteitsattest is een kost verbonden van:

  • 90 euro voor een zelfstandige woning
  • 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1 775 euro per gebouw

Meer info

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u meer uitleg terugvinden over de procedure.