Waterbesparende constructie over de rijweg in Stationsstraat

Sinds oktober staat er een grote brug in Stationsstraat. Deze constructie dient voor de droogzuiging van een nieuwbouw af te leiden naar de Zeggeloop. De constructie geeft normaal geen hinder voor het verkeer.

Advies zuinig omgaan met water

De stad dient zuiniger om te gaan met water door de extreme zomerse droogte en het lage grondwaterpeil. Dat was het advies van hydroloog prof. Patrick Willems aan het stadsbestuur tijdens zijn uiteenzetting over de gevolgen van de klimaatopwarming op ons grondwater. 

Eerste maatregelen

Om het grondwater op peil te houden formuleert de stad de eerste maatregelen. Water afkomstig van een droogzuiging moet vanaf nu terug in de grond kunnen sijpelen en mag de aannemer niet meer lozen in de riolering. 

De Stationsstraat is een mooi voorbeeld van hoe dit zelfs in het drukke stadscentrum mogelijk is. Dankzij de bereidwillige overburen, aannemer en bouwheer kan het water via de constructie worden afgevoerd naar de Zeggeloop. 

Beperkte hinder

De brugconstructie veroorzaakt geen hinder voor verkeer in de Stationsstraat. Wel worden twee parkeerplaatsen ingenomen gedurende vijf maanden. 

Gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019 10.43 u.