Corona in Geel: aantal besmettingen en aantal coronatesten stijgen, vooral jonge mensen besmet, inwoners hebben meer (risico)contacten

Corona-update 15 september - Geelse inwoners hebben sinds begin september meer (risico)contacten. De scholen zijn opnieuw gestart, het verenigingsleven komt op gang en mensen spreken meer af met vrienden en familie. Dat merken we aan het stijgend aantal besmettingen in onze stad, maar ook in het Geelse testcentrum is het ontzettend druk. Om het testcentrum te ondersteunen zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers!

De cijfers in Geel stijgen: voornamelijk jonge mensen, geen stijging patiënten in ziekenhuis

Het gemiddeld aantal wekelijkse besmettingen in Geel is opnieuw gestegen. De voorbije week, van 8 tot 14 september, telden we 10 nieuwe besmettingen. Dat zijn 6 besmettingen meer dan de week voordien. De risicofactor bedraagt 24,6 per 100 000 inwoners, dit is boven de alarmdrempel van 20.

We merken dat het virus voornamelijk circuleert tussen jonge mensen:

  • 0-10 jaar: 2 besmettingen
  • 11-20 jaar: 3 besmettingen
  • 21 -30 jaar: 3 besmettingen
  • 31-40 jaar: 1 besmettingen
  • 51-60 jaar: 1 besmettingen

In Ziekenhuis Geel zien ze geen stijging van het aantal corona patiënten. Er verblijven slechts een beperkt aantal patiënten uit de regio in het ziekenhuis, geïsoleerd op hun kamer.

Inwoners hebben meer sociale contacten: wees voorzichtig bij ouderen en risicogroepen

Uit het lokale contactonderzoek blijkt dat mensen sinds enkele weken meer (risico)contacten hebben. De start van de scholen en het verenigingsleven begin september zijn een deel van de verklaring. Maar naast deze ‘georganiseerde’ bijeenkomsten spreken mensen meer af met vrienden en familie, en houden ze zich niet altijd aan de bubbel van 5. We begrijpen dat de coronamaatregelen beginnen te wegen, maar het beperken van nauwe contacten en het volgen van de 6 gouden regels blijven belangrijk om de verspreiding van het virus te stoppen. Wees extra voorzichtig bij ouderen of mensen uit de risicogroep, want zij hebben meer kans om in het ziekenhuis te belanden bij een besmetting.

9 klassen en 15 leerkrachten uit voorzorg in quarantaine na besmetting

Vorige week testte een leerling van Sint Aloysius Geel (SAG) positief op COVID-19. Na vaststelling van de besmetting startte meteen overleg tussen schooldirectie, het CLB, het stadsbestuur en huisartsen. Een snelle analyse van de situatie voorkomt een verdere uitbraak van het virus: alle hoogrisicocontacten van de besmette leerling werden onmiddellijk in thuisquarantaine geplaatst en ondergingen een coronatest. Er werden twee bijkomende besmettingen vastgesteld: een leerling en leerkracht testten positief. Uit voorzorg verblijven leerlingen uit 9 klassen en 15 leerkrachten voorlopig in thuisquarantaine. Zij zullen allemaal getest worden. De stad volgt samen met de het CLB, de schooldirectie en de huisartsen de situatie nauw op.

De stad bereidt zich samen met de scholendirecties, CLB’s en huisartsen voor op gelijkaardige situaties de komende weken en maanden. Besmettingen in scholen zijn niet uit te sluiten, maar samenwerking tussen de verschillende partners, het delen van informatie en ervaringen en snel ingrijpen door testing en thuisquarantaine kunnen wel een verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Uitbreiding testcapaciteit: vrijwilligers gezocht

Het Geelse testcentrum aan Ziekenhuis Geel merkt een forse toename van het aantal testen. Per dag worden er ongeveer 200 personen getest, maar we verwachten dat dit de komende dagen en weken nog zal toenemen. De voorbije week was slechts 1,4 procent van het totaal aantal testen positief, maar één positieve test kan wel tot gevolg hebben dat tientallen mensen zich moeten laten testen. Zeker jonge mensen hebben bijvoorbeeld via de school en het verenigingsleven veel sociale contacten. In de strijd tegen het virus blijft het belangrijk om risicocontacten van besmette personen te isoleren via thuisquarantaine en snel te testen. Op korte termijn wil het testcentrum haar testcapaciteit uitbreiden. We zijn dringend op zoek naar onthaalvrijwilligers en vrijwilligers die verpleegkundigen ondersteunen. Wil jij je steentje bijdragen? Stel je dan kandidaat via dit formulier.

Daarnaast zal ook de huidige testinfrastructuur uitgebreid worden. De stad Geel voorziet containers die normaal gebruikt worden in scholen. Ze zullen op een duurzame manier ingericht worden zodat ze aan alle noden van een testcentrum voldoen. Het definitieve triagecentrum start midden oktober op. Er zullen dan 250 personen per dag getest kunnen worden. 

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 17 u.