COVID-19-toeslag voor gezinnen in financiële moeilijkheden

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket (de voormalige kinderbijslag).

Tot 31 oktober kun je de COVID-19-toeslag aanvragen in het Groeipakket. Dat is een eenmalige toeslag voor gezinnen met een inkomensverlies van minstens 10% in maart, april, mei of juni. De gedaalde gezinsinkomens van die maanden worden vergeleken met het gezinsinkomen van januari of februari 2020. Als het Agentschap Opgroeien de inkomensdaling kan vaststellen op basis van stukken én als het belastbaar gezinsinkomen niet hoger ligt dan 2213,30 euro, dan heb je per kind recht op een extra eenmalig bedrag van 120 euro. 

Je moet zelf een aanvraag indienen. Je kunt de COVID-19-toeslag nog tot en met 31 oktober aanvragen bij je eigen kinderbijslagfonds. Op www.groeipakket.be/COVID19 vind je meer info.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Contacteer het Huis van het Kind of de sociale dienst in het Sociaal Huis.

Gepubliceerd op woensdag 23 september 2020 7 u.