Cyclomedia maakt foto’s van de openbare wegen in Geel

Het Nederlandse bedrijf Cyclomedia is gespecialiseerd in de omgeving in beeld brengen met 360 graden panoramafoto’s. Cyclomedia zal de komende tijd zo de openbare wegen in Geel in fotograferen. Mensen en nummerplaten zullen onherkenbaar gemaakt worden. De stad kan de foto's gebruiken om situaties op het terrein goed in te schatten.
Het Nederlandse bedrijf Cyclomedia zal in juni en juli in opdracht van het lokaal bestuur met speciaal uitgeruste wagens 360 graden panoramafoto’s maken vanaf de openbare weg.
De panoramafoto’s worden door het stadsbestuur gebruikt voor het inschatten van terreinsituaties vanop afstand, voor de beoordeling van vragen van burgers, voor het opmaken van ruimtelijke plannen, voor het inventariseren van terreinobjecten ...

Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten. Vooraleer de opnamen aan het stadsbestuur ter beschikking worden gesteld, worden personen en kentekens van voertuigen onherkenbaar gemaakt in het kader van de GDPR-wetgeving. Cyclomedia heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van de GDPR-wetgeving.

Voor meer informatie, verzoeken tot inzage, correcties, verwijdering en beperking van de verwerking of om bezwaar aan te tekenen kun je contact opnemen met Cyclomedia:

Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021 12.30 u.