Dagelijkse werking zomerschool

  • voormiddag
    • een lesprogramma waar rekenen, lezen, taal, sociale vaardigheden worden afgewisseld.
  • namiddag
    • vrijetijdsprogramma met diverse activiteiten, zoals een uitstap, een programma met een externe organisatie of een spelnamiddag.

Voorbeeld dagindeling programma zomerschool (lagere school) 2021