Brexit

Maak een afspraak

Algemene info

Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden die hun recht op verblijf willen behouden moeten een aanvraag indienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, ook zij die reeds een geldige verblijfsdocument (bijlage 8, 8bis, E, E+, F, F+ kaart) bezitten. Ook de Britse grensarbeiders die na de overgangsperiode hun economische activiteit willen verderzetten moeten een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord aanvragen. Ook indien zij reeds een geldig document voor klein grensverkeer bezitten (bijlage 15).

De aanvraag voor een verblijfskaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord moet worden ingediend binnen de hiervoor voorziene aanvraagperiode die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Tot dan worden hun (verblijfs)rechten beschermd.

U kan HIER alvast meer informatie vinden over de te volgen procedure voor het verkrijgen van een nieuwe verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord of een nieuwe kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord en over de impact van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op uw verblijf.

Rijbewijzen

Vanaf 1 januari 2021 kan het rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk niet meer omgewisseld worden volgens de voorwaarden van een EU-rijbewijs. Een rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en Gibraltar blijft omwisselbaar maar zal aanzien worden als een niet-Europees rijbewijs. Het inruilen van een niet-Europees rijbewijs neemt meer tijd in beslag.