Brexit

Algemene info

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg geen deel meer uitmaken van de Europese Unie.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een terugtrekkingsakkoord werd onderhandeld, maar nog niet bekrachtigd.

Op 22 maart 2019 werd het volgende besluit van de Europese Raad, vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk, genomen:

  • indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 is goedgekeurd door het Lagerhuis, wordt de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 22 mei 2019;
  • indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 niet is goedgekeurd door het Lagerhuis, wordt de termijn waarin artikel 50, lid 3, VEU voorziet, verlengd tot en met 12 april 2019. In dat geval legt het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad vóór 12 april 2019 een te volgen koers ter overweging voor.

    De informatie die volgt is slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.
  • Impact indien het Verenigd Koninkrijk met terugtrekkingsakkoord vertrekt uit de EU: Deal
  • Impact indien het Verenigd Koninkrijk zonder terugtrekkingsakkoord vertrekt uit de EU: No deal?

Rijbewijzen

De rijbewijzen van het Verenigd Koninkrijk mochten aanvankelijk tot 29/03/2019 omgewisseld worden, deze datum werd verlengd tot 30/10/2019.