De eikenprocessierupsen komen eraan

De eikenprocessierupsen kruipen in april uit hun eitjes, dan zijn ze nog onschuldig. In mei krijgen de rupsen brandharen en verliezen ze die gedeeltelijk door onder andere de wind. De stad bestrijdt eikenprocessierupsen op plaatsen in het openbaar domein waar ze veel overlast veroorzaken.

De stad onderneemt zelf acties om de plaag te controleren, het is voor het biologisch evenwicht niet wenselijk dat alle eikenprocessierupsen worden bestreden. Zo test de stad enkele biologische middelen uit om de populatie van de eikenprocessierupsen te verkleinen op langere termijn.

  • De stad bevestigt plastic folie aan zomereiken die vorig jaar fel geteisterd werden door de eikenprocessierupsen. Dit zorgt ervoor dat de nesten niet laag op de boom gevormd worden.
  • Bepaalde delen van de berm worden minder gemaaid om zo het leefgebied van de natuurlijke vijanden van de rupsen aan te behouden.
  • De stad verhoogt het nectaraanbod en de schuilgelegenheid voor sluipwespen en sluipvliegen door braakliggende percelen in te zaaien met inheemse planten.
  • De stad hangt nestkastjes op voor koolmezen en pimpelmezen, ook dit zijn natuurlijke vijanden van de rupsen.

Deze verschillende acties worden nadien beoordeeld op hun doeltreffendheid en dan kan de stad een mix van de meest effectieve acties inzetten de komende jaren.

Bestrijding op openbaar domein

De stad bestrijdt processierupsen in woonkernen (enkel bomen op openbaar domein) en druk bezochte plaatsen zoals begraafplaatsen, fiets- en wandelwegen, zorginstellingen … Als je een nest eikenprocessierupsen opmerkt op openbaar domein, maak je hiervan best een melding of telefoneer even naar het contactcentrum grondgebonden zaken. Wat er juist met een melding gebeurt lees je op de pagina over eikenprocessierupsen.

Privédomein

De stad onderneemt geen actie op privéterrein. Meer informatie en tips vind je op de pagina over eikenprocessierupsen.

Meer informatie

Gepubliceerd op vrijdag 24 april 2020 13.30 u.