De juiste vuilnisbak op de juiste plaats

Stad Geel telt momenteel 352 publieke vuilnisbakken. Samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, stelde de stad een vuilnisbakkenplan op om de aanwezige openbare vuilnisbakken efficiënter te gebruiken. Dit is een van de acties die Geel onderneemt voor een propere en zwerfvuilvrije omgeving.

Een propere stad, dat willen we toch allemaal? Helaas komen zwerfvuil en sluikstorten nog al te vaak voor. Al dat afval ontsiert het straatbeeld, verstopt de riolen, vervuilt de bodem en het water ... en kan gevaarlijk zijn voor voorbijgangers en opruimers. Stad Geel onderneemt heel wat acties om dit probleem aan te pakken. De gemeenschapswachten gaan regelmatig op pad om sluikstort vast te stellen. En met verborgen camera’s hoopt de stad overtreders op heterdaad te betrappen. De stad doet beroep op inwoners, zogenaamde netheidsverantwoordelijken, die zich engageren om zwerfvuil op te ruimen. Ook het nieuwe vuilnisbakkenplan moet helpen om zwerfvuil in de omgeving te verminderen.

Meten is weten

De gemeenschapswachten maakten de voorbije jaren een inventaris en noteerden de vullingsgraad van alle publieke vuilnisbakken op in Geel. De toepassing Mijn Mooie straat van Mooimakers bood hier de ideale ondersteuning. Het werd al snel duidelijk welke vuilnisbakken zo goed als leeg bleven en welke regelmatig uitpuilden. Ook welke vuilnisbakken vooral sluikafval, in de vorm van huishoudelijk afval, aantrokken en welke momenteel niet op de juiste plek staan, kwam zo naar boven. Nog steeds maken de gemeenschapswachten gebruik van de toepassing voor meldingen over beschadigingen en misbruik. Hierdoor hebben de stadsdiensten een zeer goed overzicht van de actuele toestand van de vuilnisbakken.

Evaluatie en acties

Stad Geel telt momenteel 352 publieke vuilnisbakken. Op termijn zullen bepaalde vuilnisbakken verdwijnen omdat ze bijvoorbeeld amper gebruikt worden of te veel sluikafval aantrekken. Andere vuilnisbakken worden dan weer verplaatst of aangepast. Dit kan het verkleinen van de inwerpopening zijn of de vervanging door een beter aangepast type. De stad bekijkt ook of ze de ledigingsrondes kan optimaliseren. Nieuwe stickers op de vuilnisbakken zullen aangeven wat er wel of niet in mag. Dit moet helpen om zwerfvuil in de omgeving te verminderen.

Week van de Handhaving

In september neemt de stad naar jaarlijkse gewoonte deel aan de Week van de Handhaving. De gemeenschapswachten en een aantal medewerkers van de stedelijke werkplaats controleren en verwijderen dan sluikstorten in zowel grachten, straatvuilnisbakken en afvalcontainers aan
begraafplaatsen. Maar ook tijdens de rest van het jaar sporen de gemeenschapswachten verdachten van sluikstorten op. Ook de inzet van verborgen camera’s op zogenaamde ‘hotspots’ voor sluikstort werpt haar vruchten af.

Meld het

Stel je zelf een overvolle straatvuilbak vast of een sluikstort?Laat het weten aan het contactcentrum grondgebonden zaken op 014 56 62 50 of via www.geel.be/melding

Gepubliceerd op woensdag 1 september 2021 15.31 u.