De politiezone geeft de cijfers van 2019 in een notendop

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft de balans gemaakt van 2019. De politie zorgde voor een handig overzicht. Onder het overzicht vind je meer gedetailleerde uitleg.

Woningdiefstallen

In 2019 stelde de politiezone 99 woninginbraken vast. Daarnaast registreerden we ook 50 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van 23 procent ten opzichte van 2018. Sinds 2002 is dit het laagste aantal inbraken. Het aantal inbraken is gedaald in zowel Geel, Laakdal als Meerhout. We gaven ook 250 inbraakpreventieve adviezen en leverden 35 certificaten ‘Inbraak Veilig’ af, waaronder het eerste in België voor een handelszaak.

Verkeersongevallen

In 2019 stelden we in de politiezone 171 verkeersongevallen met gewonden vast. Dit is het op één na laagste cijfer ooit. In 2016 deden we beter met 160 ongevallen. De dalende trend van de laatste jaren zet zich, na een pauze in 2017, dus verder. 237 personen raakten gewond bij een ongeval. Dit is zeven procent minder dan in 2018. Jammer genoeg gebeurden er vijf dodelijke ongevallen, waarvan drie met kwetsbare weggebruikers.

Snelheidsovertredingen

In 2019 werden er 27 382 processen-verbaal opgesteld voor bestuurders die te snel reden. Dit zijn er bijna evenveel als het jaar voordien. Elf procent van de gecontroleerde voertuigen reed te snel. Dit percentage is met één procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Alcohol

226 bestuurders werden beboet omdat ze teveel hadden gedronken. Dit is bijna twee procent van de gecontroleerde bestuurders. Het jaar voordien was dit anderhalf procent.

Meldingen en interventies

We ontvingen 18 379 meldingen. Dit gaat van verloren voorwerpen, informatievragen tot noodoproepen. Deze meldingen komen in de eigen meldkamer of via het nummer 101 of 112 binnen.

7 829 of 42 procent van deze meldingen leidde tot een interventie. Het jaar voordien was dit 39 procent.

Drugsplantages

Het rechercheteam van de zone rolde zeven drugsplantages op. Dit is er één minder dan in 2018.

Gerechtelijke arrestaties

Politiemedewerkers van onze zone arresteerden 182 personen voor gerechtelijke feiten.

Leefbare buurt

Elke inwoner heeft recht op een leefbare buurt. In vergelijking met 2018 hebben we minder meldingen ontvangen van sluikstorten (-25 procent) en verdachte handelingen, personen en voertuigen (-15 procent). Het aantal meldingen over geluidsoverlast is licht gestegen (+5 procent) en ook het aantal vechtpartijen is toegenomen (+13 procent). Het aantal meldingen van vandalisme bleef gelijk.

www.pzglm.be

Gepubliceerd op woensdag 6 mei 2020 8.57 u.