Definitief onteigeningsbesluit voor inrichting van Zammelsbroek

Het Sigmaplan moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen. In Geel focust het Sigmaplan zich op het Zammelsbroek. Met dit plan wordt het Zammelsbroek 'natte natuur', wat een boost geeft aan de biodiversiteit en bijdraagt aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. De ingediende bezwaren en opmerkingen werden allemaal behandeld en Vlaams minister Zuhal Demir besloot definitief over te gaan tot onteigening van de percelen die niet in der minne werden verworven.

Zammelsbroek krijgt met het Sigmaplan een inrichting om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging. Het wordt een divers landschap met open water, rietpartijen en natte graslandpercelen. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en bijdragen aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering: ze houdt regenwater vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af. Bovendien houdt deze natuur CO2 vast.

Ontbrekende stukjes

Voor de geplande inrichting heeft het Agentschap Natuur en Bos al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes is een onteigeningsprocedure opgestart.

Van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek gaat over de onteigening van algemeen nut van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenten Herselt en Laakdal en de stad Geel. Dit is noodzakelijk voor de inrichting van Zammelsbroek, dat onderdeel uitmaakt van het Sigmaplan.

Bezwaren en opmerkingen

De bezwaren en opmerkingen die inwoners indienden werden besproken en behandeld. Het verslag hiervan vind je hier. Dienst Vastgoedtransacties is daarnaast in contact getreden met de eigenaars van de getroffen percelen. Aan alle betrokken eigenaars werd een schriftelijk aanbod gedaan.

Op 28 augustus besliste Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving over te gaan tot definitieve onteigening van de percelen die niet in der minne werden verworven. De onroerende goederen worden onteigend op grond van artikel 41, § 1 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende natuurbehoud en het natuurlijk milieu, conform de procedure van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Je kunt het definitief onteigeningsbesluit Zammelsbroek en de projectnota Zammelsbroek raadplegen.

Meer informatie

  • Meer info over het Sigmaplan vind je op www.sigmaplan.be. Op die site kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief 'Vallei van de Grote Nete' om op de hoogte te blijven. 
Gepubliceerd op donderdag 28 september 2023 16 u.