Dementie

Er wonen in Vlaanderen 136 000 mensen met dementie. In 2035 zullen dat er 188 000 zijn, een aanzienlijke stijging dus. Ook zijn nog minstens drie keer zoveel mensen betrokken, namelijk mantelzorgers, naasten en hulpverleners.

Vanuit de praktijk weten we dat wie met dementie te maken krijgt een grote nood heeft aan specifieke informatie: over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening, en ook het aanbod binnen de eigen gemeente of stad.

Daarom voorziet stad Geel graag in deze informatiepagina, die haar inwoners helpt gericht en vlot antwoorden te vinden op hun vragen.