Denk mee over ruimte in de stad

We willen graag weten hoe jij de publieke ruimte in onze stad vandaag ervaart. Daarom vragen we jou, burger en gebruiker van die ruimte, om – anoniem - deel te nemen aan een bevraging. Met de resultaten gaan we samen met een team van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan de slag om onze leefomgeving nog aangenamer en groener te maken.

In september 2017 heeft de gemeenteraad van Geel het Beleidsplan Ruimte Geel vastgesteld als nieuwe toekomstvisie voor de stad. Een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Geel is het behoud van de groene open ruimte in Geel, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Dit uit zich ook in de opmaak van het beleidskader Open ruimte.

Gelijktijdig met dit beleidsplanningsproces wenst Geel in te zetten op de uitvoeringsgerichte uitdieping van het beleidskader ‘Open ruimte’ door de opmaak van een inrichtingsvisie en hieruit voortvloeiend, de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de groene dooradering van Geel.

Wat verwachten we van jou?

Aan de hand van een aantal concrete vragen duid je op een kaart plekken in de buurt of straat aan die een specifieke betekenis voor jou hebben, en wat die betekenis precies inhoudt. We willen van jou ook weten welke plekken je zou willen veranderen en hoe. Op die manier krijgen we zicht op hoe jullie de buurt beleven, wat jullie fijn vinden en waar er tekorten zijn. Je hebt tijd tot en met 13 december om deel te nemen. Bekijk onderstaand filmpje waarin we de vraag nog wat verder toelichten. Hoe deelnemen?

Op papier

In de bijlages onderaan vind je documenten die je thuis kunt afprinten en invullen. Je mag deze documenten daarna opsturen naar 'Dienst stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel. Je mag de documenten ook inscannen of fotograferen en doormailen naar stadsontwikkeling@geel.be

Of online

In onderstaande video krijg je een woordje uitleg hoe je online kunt deelnemen. Er is ook een handleiding in pdf-vorm

Hierna kan je de linken naar het Miro platform terugvinden per as: 

Wat doen we met de verzamelde info?

Ten eerste is het belangrijk te vermelden dat alle informatie anoniem wordt verzameld en verwerkt. De informatie die uit deze bevragingsronde komt, wordt verwerkt tot een belevingskaart van de stad waarop wordt ingetekend hoe we als burgers onze stad ervaren. Die kaart vormt een belangrijke basis om te bekijken hoe we van de stad een nog aangenamere leefomgeving kunnen maken.

Waar leidt deze bevraging toe?

Stad Geel werkt samen met een team van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten een overkoepelende visie en richtlijnen uit voor de groen-blauwe aders door Geel. In het licht van klimaatveranderingen gaan we op zoek naar manieren om de open ruimte in de stad veerkrachtig te maken, om het landschap ook beleefbaar te houden en om herkenbare identiteit van onze omgeving voorop te stellen.

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 14 u.