Derdewereldraad

De Geelse derdewereldraad is de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. Alle organisaties die solidaire initiatieven met het Zuiden organiseren en zich mee inzetten voor de gezamenlijke initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de stad, hebben een plaats in de derdewereldraad. Leden van de derdewereldraad hebben recht op verscheidene subsidies:

2020_Aanvraagformulier subsidies