Dienst gelijke kansen

De dienst Gelijke Kansen streeft naar meer solidariteit, en meer gelijkheid van kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Daarbij doet ze expliciet beroep op krachten bij henzelf, in hun omgeving en in de samenleving.

De dienst Gelijke Kansen wil betrouwbaar zijn om op basis van gelijkwaardigheid op een krachtgerichte manier te werken met mensen, hun omgeving en de samenleving.

2017_DGK folder 

De dienst gelijke kansen werkt rond volgende thema's:

Wijkwerking in Geelse aandachtsbuurten

Kwetsbaarheid en kansarmoede

  • door ontmoeting
  • door ondersteuning materiële hulp
  • door participatie
  • door vrijwilligerswerk

Diversiteit en interculturaliteit

Kinderarmoede

Gelijke onderwijskansen

Mobiel jeugdwelzijnswerk

Gezondheidspromotie

Drugpreventie en -hulp

Noordzuid: Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking