Dienst kindzorg en onderwijsregie

Binnen onze dienst kindzorg en onderwijsregie ondersteunen wij gezinnen met kinderen rond onderwijs, kinderopvang, welzijn en ontwikkeling.

Kindzorg richt zich op volgende thema's:

  • Huis van het Kind biedt ondersteuning voor alle kleine of grote vragen die je als ouder kan hebben bij de opvoeding van je baby, kind, tiener of jongvolwassene. 
  • Kinderopvang:
  • CIK Geel
    • ondersteunt alle opvanginitiatieven (0-12j) in zorgregio Geel die kinderen met een specifieke zorgbehoefte willen opvangen.
    • ondersteunt alle ouders met een kindje met (een vermoeden van) een specifieke zorgbehoefte

Onderwijsregie richt zich op volgende thema's: