Naar inhoud

Praktisch

Dienst personeel Sociaal Huis

J.-B. Stessenstraat 69
2440 Geel


tel. 014 56 70 30
personeel@geel.be

Dienst personeel Sociaal Huis

De hoofdtaak van de dienst personeel is het beheren van de personeelsdossiers van alle medewerkers van OCMW Geel. De dienst personeel behandelt alle personeelsaangelegenheden, gaande van het binnenkomen in de organisatie (selectie, aanwervingsexamens, onthaal), het functioneren en het doorgroeien in de organisatie (functionele loopbaan, functioneringsgesprekken, evaluaties, uitreiking eretekens, contractaanpassingen, vorming) tot het verlaten van de organisatie (pensionering, einde contract, ontslag).