Sportraad

De Geelse sportraad adviseert het stadsbestuur inzake sport en streeft daarbij naar een zo groot mogelijke wisselwerking tussen het schepencollege (beleid), de sportraad (advies) en de dienst sport (uitvoering).

In de sportraad zetelen afgevaardigden van de sportverenigingen, medewerkers van de dienst sport, en de schepen van sport. Ook iedereen die deskundige is inzake sport kan aansluiten bij de sportraad.

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering (AV) en een raad van bestuur (RVB). De AV vergadert een keer per jaar, de RVB een keer per maand, op dinsdagavond.

De sportraad brengt sportmensen samen voor overleg, over de verdeling van de subsidies, de organisatie van evenementen, het uitlenen van allerlei materiaal, het sportbeleid, … . Elke sportvereniging of sporter die inspraak wil hebben in het gemeentelijk sportbeleid, moet zijn weg vinden naar de Geelse sportraad, dat is het ultieme doel.