Dienst gelijke kansen

maandelijks krantje dienst gelijke kansen

Dienst gelijke kansen streeft naar meer solidariteit, en meer gelijkheid van kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Daarbij doet ze expliciet beroep op krachten bij henzelf, in hun omgeving en in de samenleving.

Dienst gelijke kansen wil betrouwbaar zijn om op basis van gelijkwaardigheid op een krachtgerichte manier te werken met mensen, hun omgeving en de samenleving.

Dienst gelijke kansen werkt rond volgende thema's:

 • Wijkwerking in Geelse aandachtsbuurten
 • Kwetsbaarheid en kansarmoede
  • door ontmoeting
  • door ondersteuning materiële hulp
  • door participatie
  • door vrijwilligerswerk
 • Diversiteit en interculturaliteit
 • Kinderarmoede
 • Gelijke onderwijskansen
 • Mobiel jeugdwelzijnswerk
 • Werken aan mentale veerkracht
 • Verslavingspreventie
 • Noordzuid: Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Voorwaarden

De meeste aandacht gaat uit naar mensen die om welke reden dan ook leven in een situatie van maatschappelijke kwetsbaarheid. Iedereen die een steentje wil bijdragen in het wegwerken van sociale uitsluiting en armoede is welkom.

E-loket