Dode vogels

Sinds enkele jaren krijgen veel wilde vogels de vogelgriep. Het vogelgriepvirus verspreidt zich met de lucht, door aanraking van besmette vogels, maar ook indirect door bv. contact met uitwerpselen, kooien etc. Het virus kan ook mensen, huisdieren en wilde dieren besmetten.

Om de besmettingskans zowel voor vogels als ook voor zoogdieren te verminderen en om de kans op verdere virusmutaties te verkleinen, moeten vogelkadavers zo snel mogelijk opgeruimd worden.

Wat moet ik doen?

Wees dus voorzichtig als u een dode vogel ziet. Hou huisdieren op afstand van dode of zieke vogels!

  • Dode vogels meldt u aan de gratis influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): 0800 99 777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de vindplaats, de soort en het tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan laat het FAVV de kadavers ophalen voor analyse.
  • Zieke vogels mag u rechtsreeks melden aan het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, VOC Neteland op 014 51 40 41.
  • Dode of zieke dieren mag u nog steeds aan de stadsdiensten melden.