Doelstellingen

Doelstelling voor het project

Het doel voor het project is om de stationsomgeving van Geel te transformeren naar een hoogwaardige en stedelijke woon- en werkomgeving, die optimaal gebruik maakt van haar strategische ligging in het centrum van Geel en die zich goed inpast in de bestaande omgeving. Naast de mogelijkheid om hier vanwege de centrale ligging in een hogere dichtheid te bouwen, zal er ook juist veel aandacht zijn voor kwalitatieve publieke ruimten en voor groen. Ten slotte moeten nieuwe projecten met respect voor de huidige omgeving worden ontwikkeld en hier geen sterke negatieve effecten op hebben.

Figuur: Belang van kwalitatieve publieke ruimte bij nieuwe projecten (project Suikerfabriek Veurne, Delva Landscape Architects)

Belangrijke aandachtspunten

Respect voor de omgeving

Eén van de grootste bekommernissen in het project die ook al werd verwerkt in de doelstelling, is dat het nieuwe project met respect moet omgaan met de bestaande omgeving. Dat er gestreefd wordt naar een hoge dichtheid van functies en dat er hoogbouw mogelijk is, mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat omwonenden geen privacy meer hebben, of dat ze elke dag met verkeersproblemen geconfronteerd worden.

Behoud van een interessante functiemix

Op veel plaatsen waar verouderde bedrijventerreinen worden herontwikkeld ontstaan vrij monofunctionele nieuwe woonbuurten waar overdag geen leven is en de mensen zich 's avonds terugtrekken in de eigen woning. In de stationsomgeving van Geel willen we graag een interessante functiemix behouden, ook na het verdwijnen van Gavra. Dat betekent dat er bijvoorbeeld aan het stationsplein ruimte komt voor nieuwe commerciële activiteiten en dat geprobeerd wordt om bestaande activiteiten zoals die van de Kringwinkel en van de werkwinkel een nieuwe plaats te bieden in de stationsomgeving.

Opwaardering van het vervoersknooppunt

De stationsomgeving van Geel is het belangrijkste knooppunt voor de uitwisseling tussen verschillende vervoersvormen in de regio. Er zijn vele buslijnen die verknopen aan het station, de treinen, vele fietsvoorzieningen (stallingen, fietspunt, blue bikes) en natuurlijk ook parkeerplaatsen voor auto's. Toch werkt het knooppunt vandaag de dag nog niet optimaal. De parkeerplaatsen liggen verspreid waardoor er veel zoekverkeer is, het busstation is geen aantrekkelijke ruimte en fietsers en voetgangers zijn niet veilig. Binnen het stationsproject zal het knooppunt worden verbeterd.

Figuur: Het stationsplein kan wel een opknapbeurt gebruiken

 

Stimuleren van duurzaam vervoer

De stationsomgeving is bij uitstek de plaats in Geel waar ingezet kan worden op het promoten van verplaatsingen te voet, met de fiets, of met het openbaar vervoer. Hiervoor zal in het projectgebied veel worden geïnvesteerd in nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen, een aantrekkelijk publiek domein en in een verbeterd OV-knooppunt rond het station. Natuurlijk moeten bewoners, bezoekers en reizigers ook nog altijd met de auto ter plaatse kunnen komen en zullen hiervoor voldoende wegen en parkeerplaatsen worden aangelegd.

Meer informatie

Meer informatie over de doelstellingen van het project en belangrijke visie-elementen is al te vinden in de alternatievenonderzoeksnota die voor het project werd opgemaakt. Dit document is te downloaden via de pagina media.