Dornik - Wijdbosch

Stel hier uw vraag

Het project Dornik - Wijdbosch is een samenwerking tussen LeefGoed, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en stad Geel. Naast de volledige herinrichting van Dornik omvat het ook de aanleg van een volledig nieuwe woonwijk achteraan Dornik. 

In Dornik legt de stad, met gedeeltelijke subsidies van Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW), een gescheiden rioleringsstelsel aan en krijgt ook het straatbeeld een nieuw uitzicht met door groen afgeschermde voetpaden en afgebakende parkeerplaatsen. 

Het wegprofiel van Dornik wordt doorgetrokken in de volledig nieuw aan te leggen woonwijk 'Wijdbosch', waar een groot centraal groen- en speelplein voorzien wordt dat ook dienst doet als infiltratiebekken. De aanleg van deze nieuwe woonwijk gebeurt (grotendeels) door Geelse Huisvesting met steun van VMSW. 

Welke werken

 • Volledige herinrichting Dornik (bestaand gedeelte)
  • door groen afgeschermde stoepen
  • afgebakende openbare parkeerplaatsen
  • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
  • vernieuwen van de rijweg
  • vernieuwen van de openbare verlichting
 • Nieuwe woonwijk 'Wijdbosch' (achter Dornik) 
  • door groen afgeschermde voetpaden
  • groot centraal groenplein met ruimte voor spelen, ontspanning en water
  • 1 ‘hoofdweg’, met aantakking van kleinere autoluwe woonstraten
  • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Timing

 • Start werken (fase 1): eind september 2020
 • De uitvoering van de weg- en rioleringsaanleg gebeurt in de hierna vermelde fasen. Tussen deze fases bouwt Geelse Huisvesting gefaseerd de nieuwe woningen. 
Fase 1a  2020 (najaar) - 2021 (voorjaar) Riolering + voorbereidende werkzaamheden nieuwe woonwijk
Fase 1b  2021 (voorjaar) Nutsleidingen
Fase 2  2021 (zomer) Hoofdweg + afwerking nieuwe woonwijk 
Fase 3a  2021 (voorjaar) Volledig vernieuwen bestaande deel Dornik
Fase 3b  2023-2024 Afwerken voetpaden (na realisatie nieuwe woningen)
Fase 4  2021 (najaar)

Groenaanleg

Info voor bewoners

Bewonersbrieven

Hier kunt u verstuurde bewonersbrieven terugvinden:

Bewonersvergaderingen

Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk een infomoment te organiseren. De bewoners van Dornik, waar het regenwater en het afvalwater moeten worden gescheiden, zullen weldra nog een brief ontvangen van de stad met meer informatie (zie ook 'Scheiden van regen- en afvalwater').

Hier kunt u de presentatie van voorgaande bewonersvergadering terugvinden:

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • In fase 1 en 2 blijft de hinder eerder beperkt.
 • Vanaf fase 3:
  • tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
  • er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalden fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren. De aannemer brengt u hiervan tijdig op de hoogte.

Stel hier uw vraag