Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Online aanvragen Maak een afspraak

Horeca-uitbaters die drank schenken zijn verplicht om een drankvergunning aan te vragen, tenminste acht weken vóór opening van de zaak. Download de aanvraag tot drankvergunning (pdf) of vraag het digitaal aan via het digitaal loket 'drankvergunning aanvragen'. Bij de aanvraag moet u de nodige attesten voegen. Deze worden vermeld op het aanvraagformulier.

Horeca Vlaanderen richt regelmatig opleidingen in voor horeca-uitbaters zodat ze up-to-date blijven wat betreft de wetgeving rond horeca. Bekijk bij Horeca Vlaanderen het volledige aanbod opleidingen.

Voor occasionele of reizende drankgelegenheden gelden andere regels. U kunt hiervoor best contact opnemen met de dienst stadsontwikkeling op 014 56 60 90 of via economie@geel.be.

Lees ook: Exploitatievergunning horeca.

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

De vergunning is alleen van toepassing op:

 • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
 • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (in horeca, …), want dáárvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Procedure

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan:

 • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is. Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs als de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden)

 • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Regelgeving

 • Ministerieel Besluit van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

 • Ministerieel besluit van 16.11.2011 tot wijziging van het MB van 30.10.2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken (drankvergunning) brengt u volgende zaken mee:

 • Uittreksel uit het strafregister (max 3 maanden oud)
  Online aanvragen
 • Plattegrond van de inrichting met aanduiding van de uitgangen en de breedte ervan + draairichting deuren
  (Indien een professioneel plan ontbreekt, mag u zelf een situatieschets maken.)
 • Attest Laagspanning (Elektriciteit)
 • Gasleidingen (dichtheidsproef)
  (Indien van toepassing)
 • Individuele gasverwarmingstoestellen, Centrale verwarming (met mazout en vaste stoffen) en schouwen
  (Indien van toepassing)
 • Centrale verwarming op gas
  (Indien van toepassing)
 • Attest brandbestrijdingsmiddelen
 • Verplichte verzekering BA (Verplicht bij de Wet van 30 juli 1979)
 • Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing