Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Online aanvragen Maak een afspraak

Horeca-uitbaters die drank schenken zijn verplicht om een drankvergunning aan te vragen, tenminste acht weken vóór opening van de zaak. Download de aanvraag tot drankvergunning (pdf) of vraag het digitaal aan via het digitaal loket 'drankvergunning aanvragen'. Bij de aanvraag moet u de nodige attesten voegen. Deze worden vermeld op het aanvraagformulier.

Horeca Vlaanderen richt regelmatig opleidingen in voor horeca-uitbaters zodat ze up-to-date blijven wat betreft de wetgeving rond horeca. Bekijk bij Horeca Vlaanderen het volledige aanbod opleidingen.

Voor occasionele of reizende drankgelegenheden gelden andere regels. U kunt hiervoor best contact opnemen met de dienst Stadsontwikkeling en Kernversterkend Beleid op 014 56 60 90 of via economie@geel.be.

Lees ook: Exploitatievergunning horeca.

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn
 • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
 • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken (drankvergunning) brengt u volgende zaken mee:

 • Uittreksel uit het strafregister (max 3 maanden oud)
  Online aanvragen
 • Plattegrond van de inrichting met aanduiding van de uitgangen en de breedte ervan + draairichting deuren
  (Indien een professioneel plan ontbreekt, mag u zelf een situatieschets maken.)
 • Attest Laagspanning (Elektriciteit)
 • Gasleidingen (dichtheidsproef)
  (Indien van toepassing)
 • Individuele gasverwarmingstoestellen, Centrale verwarming (met mazout en vaste stoffen) en schouwen
  (Indien van toepassing)
 • Centrale verwarming op gas
  (Indien van toepassing)
 • Attest brandbestrijdingsmiddelen
 • Verplichte verzekering BA (Verplicht bij de Wet van 30 juli 1979)
 • Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing