Droogte voorjaar 2020

Wie een tuin heeft weet het al langer: de bodem is kurkdroog. Het grondwaterpeil in Geel staat lager dan normaal. Dat heeft niet enkel te maken met de droge zomers van de vorige jaren en de huidige uitzonderlijke droogteperiode. De toenemende verharding zorgt er namelijk voor dat het water niet voldoende in de grond kan dringen om de grondwaterreserves aan te vullen.

Als het grondwaterpeil door de droogte en door het grote verbruik daalt, zal ook onze drinkwatervoorziening in het gedrang komen. Daarom moeten we oppassen dat we niet overmatig gebruik maken van grond- en drinkwater. Bovendien zal ook de klimaatverandering zorgen voor meer grondwaterschaarste.

Het stadsbestuur roept iedereen opĀ om zuinig om te gaan met water. De kans dat het de komende maanden opnieuw droog en warm zal zijn is namelijk behoorlijk groot. Drinkwater gebruiken om je auto te wassen of je planten en gazon te besproeien, doe je dus best even niet. Als we nu zuinig omgaan met grond- en drinkwater, hoeven we binnenkort geen extra maatregelen te nemen om het gebruik ervan te beperken of zelfs tijdelijk te verbieden.

Gepubliceerd op woensdag 3 juni 2020 10.40 u.