Duivenstraat

Het doortrekken van de Duivenstraat tot de oprit van de Westelijke Ring zal zorgen voor een betere ontsluiting van woonwijk 'De Leunen'.

Welke werken

  • Verlengen van de rijweg van de Duivenstraat tot de oprit van de Ring zodat woonwijk 'De Leunen' een rechtstreekse ontsluiting richting R14 krijgt. De rijweg wordt volledig nieuw aangelegd.
  • Plaatsen van openbare verlichting langs het nieuwe tracé.

Timing

  • Start 18 februari: aanleg fundering, boordstenen/goten, regenwaterriolering (afvoer kolken) en plaatsen openbare verlichting
  • Week 4 maart: asfaltering (onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden)

Hinder voor verkeer

  • De hinder is beperkt. Tijdens de werken is geen toegang tot de bezoekersparking van ASV Geel mogelijk.
  • Ook is er geen (traag) verkeer mogelijk tussen Duivenstraat en de bezoekersparking.
  • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Hinder voor bewoners

  • De hinder voor bewoners is beperkt. Er is tijdens de werken geen verkeer vanuit de Duivenstraat richting voetbalstadion mogelijk.