Een hart voor Ten Aard

Er is terug bedrijvigheid in en rond de gebouwen van de bloemmolens in Ten Aard. In de voormalige maalderij is tijdelijk De Bloemfabriek gehuisvest, een creatieve ontmoetingsplaats met een horecazaak als kloppend hart. Ook in de omliggende gebouwen komen handelszaken. Zo zal je er ook kunnen sporten en winkelen. De stad juicht deze tijdelijke invulling toe en zet ondertussen de krijtlijnen uit voor een definitieve bestemming van het gebied rond de bloemmolens en de kerkomgeving.

Ten Aard is na de oorlog snel gegroeid en mist, ondanks haar grootte, een duidelijk dorpscentrum. Om dit te veranderen, voert de stad samen met grondeigenaren en dorpsbewoners het project ‘Hart voor Ten Aard’ uit. Samen met bewoners en alle betrokken partijen – de projectontwikkelaars, de architecten – werkte de stad Geel een overkoepelende visie en richtlijnen uit voor het gebied tussen Vaartstraat, Turnhoutseweg, Aardseweg en het kanaal in Ten Aard.

Een echt centrum aan een gezellige kade

In de dorpskern liggen heel wat onderbenutte percelen, zoals braakliggende terreinen en de leegstaande gebouwen van de voormalige bloemmolens. Samen met de bewoners doorliep de stad in 2015 al een ontwerpend onderzoek, waaruit bleek dat een echt centrum met bijkomende woningen en voorzieningen (bv. buurtwinkel, horeca) zeer welkom is tussen de leegstaande bloemmolens en de kerkomgeving. ‘Hart voor Ten Aard’ werd in het beleidsplan ruimte Geel dan ook opgenomen als een belangrijk project. Zo moet de herontwikkeling van de bloemmolens zorgen dat Ten Aard ten volle kan genieten van haar prachtige ligging aan het kanaal. Ook de kade kan heringericht worden tot een fijne, publieke ruimte voor wandelaars en fietsers.

Geef je mening

De eerstvolgende grote stap in het planningsproces is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de ontwikkeling van de site van de Bloemmolens mogelijk te maken en om mogelijke milieueffecten in kaart te brengen.

Gedurende de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan krijgen de inwoners op twee momenten de kans om reacties/hun mening te geven. De RUP-procedure neemt ongeveer twee jaar in beslag alvorens de ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Het publiek wordt een eerste keer geraadpleegd na goedkeuring van de startnota, wat is gepland voor eind 2021.

Bloemfabriek, ontmoetingsplaats met horeca, sport en cultuur

Tijdens de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan neemt het project Bloemfabriek haar intrek in de voormalige maalderij. Bloemfabriek wordt een creatieve ontmoetingsplaats met een horecazaak als kloppend hart waar je onder meer kunt winkelen en sporten.

Ook worden in de gebouwen van de voormalige Bloemmolens ruimtes voorzien voor cultuur en het bedrijfsleven. De organisatoren van De Bloemfabriek organiseerden op 29 maart een eerste online infovergadering waarop de buurt werd uitgenodigd. Ook in de toekomst wordt op regelmatige basis gepeild naar de bevindingen van buurtbewoners.

Meer informatie vind je op www.geel.be/mijntenaard

Gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021 11.11 u.