Een nieuw recyclagepark voor Geel

Het containerpark van Geel is te klein om goed te functioneren en kan ter plaatse niet uitbreiden of behouden blijven. Op basis van een uitgebreid locatie-onderzoek is een nieuwe locatie aan Winkelom geselecteerd. Van 15 november 2019 tot en met 13 januari 2020 loopt een openbaar onderzoek.

Update 21/11/2019: Het openbaar onderzoek zal lopen tot 30 januari 20120 i.p.v. 13 januari 2020.

Het containerpark in Geel is veel te klein en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat het park ter plaatse ook niet kan uitbreiden, is de stad Geel samen met IOK al jaren bezig met de zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie. Deze locatie is nu gevonden aan Winkelom, net ten noorden van het bestaande bedrijventerrein. Hier wil de stad, samen met IOK een nieuw en modern recyclagepark ontwikkelen voor alle Gelenaars.

Duurzame toekomst voor Geel

Op de nieuwe locatie voor het recyclagepark is veel meer ruimte dan op het huidige containerpark. Hierdoor kan het park goed georganiseerd en uitgerust worden, zodat de lange wachtrijen voor de ingang verleden tijd zouden moeten zijn en er ook een veel betere gescheiden inzameling kan plaatsvinden. De investeringen van stad Geel en IOK in het nieuwe recyclagepark zijn dan ook een belangrijke stap voor een duurzame toekomst voor Geel.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuwe recyclagepark werd op maandag 30 september voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Geel. Door middel van dit plan wordt de huidige bestemming van de gronden waar het park zal worden gerealiseerd, omgezet van landbouwzone naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen, zodat het recyclagepark hier kan worden gerealiseerd. Ook is een ruime buffering rond het park opgenomen in de plannen, zodat eventuele overlast tot het minimum kan worden beperkt. Voor het RUP recyclagepark wordt van 15 november 2019 tot en met 13 januari 2020 een openbaar onderzoek georganiseerd.

Meer info

  • Op deze pagina vind je meer info over het openbaar onderzoek en ook de toelichtingsnota en het grafisch plan van het RUP recylcagepark.
  • Op dinsdag 3 december vindt er een infoavond plaats om 19.30 uur in vergaderzaal 1.14 van het stadhuis.
Gepubliceerd op vrijdag 15 november 2019 12 u.