Eenmalige overzetacties voor amfibieën in Amerikalaan

Al sinds 2014 sluit de stad ieder jaar de Amerikalaan volledig af tussen 1 februari en 15 april. Zo garandeert ze duizenden amfibieën een veilige tocht naar natuurgebied Reivennen. Dit jaar echter, koos het bestuur eenmalig voor een overzetactie. Zo geraken bewoners van de Europawijk voldoende vlot op hun bestemming, ondanks de werken aan Retieseweg. Vanaf 2024 zal de Amerikalaan in deze periode wel opnieuw volledig worden afgesloten.

We spreken over de vaak over de paddentrek, maar eigenlijk gaat het over veel meer diersoorten: naast de gewone pad, trekken ook de alpenwatersalamander, de bruine kikker, de groene kikker, de kleine watersalamander en de vinpootsalamander erop uit. Ze ontwaken vanaf begin februari uit hun winterslaap en begeven zich naar de poel van het nabijgelegen natuurgebied Reivennen. In de periode tussen 1 februari en 15 april steken er in de Amerikalaan tot 2 000 amfibieën op een dag de weg over.

Overzetactie in plaats van afsluiten

In normale omstandigheden kiest de stad voor de oplossing waarbij de meeste dierenlevens gered worden: de Amerikalaan afsluiten. Dit jaar ondervinden de bewoners van de Europawijk – door de werken aan Retieseweg – te veel hinder van deze maatregel. Het bestuur ging daarom in overleg met Natuurpunt en koos dit jaar eenmalig voor een overzetactie.

Helaas kampt Natuurpunt met een tekort aan materiaal en vrijwilligers. Dit betekent dat er dit jaar op andere plaatsen geen overzetacties kunnen doorgaan.

Waarom kiest de stad niet voor amfibieëntunnels?

In het verleden bekeek de stad de optie om amfibieëntunnels te plaatsen. Dit bleek erg duur te zijn. Daarbovenop kost ook het jaarlijkse onderhoud een hoop geld. De Amerikalaan volledig afsluiten blijft de meest efficiënte en effectieve maatregel. Daarom zal dit vanaf 2024 wel opnieuw ieder jaar gebeuren.

Welke maatregelen gelden er?

Van 1 februari tot 15 april geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en worden wegversmallingen aangebracht in:

  • Amerikalaan, tussen Belgiëlaan en Kievermont
  • Kievermont, tussen Retieseweg en Reivennen

Vermijd Amerikalaan wanneer mogelijk, om zo de overstekende dieren een zo groot mogelijke kans op overleven te bieden. Overzetacties en schermen zijn helaas niet voldoende om de dieren ervan te weerhouden om zelf de weg over te steken. Ze lopen hierdoor groot gevaar overreden te worden.

Gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2023 12 u.