Eerste residentieel warmtenet in de Kempen komt in Geel

Het toekomstige woonproject aan Laar wordt het eerste verkavelingsproject in de Kempen waar geen gasnet meer voorzien wordt. De woningen krijgen een koud- en warmwaterleiding waarmee ze in de winter hun woning kunnen verwarmen en in de zomer hun woning kunnen koelen. De stad is blij met deze primeur. Het project is een voorbeeld van hoe de stad met haar beleidsplan ruimte toekomstige buurten wil vormgeven en zeer concreet het klimaatprobleem wil aanpakken.

Op de site aan Laar met twee nieuwe straten (Joanna Cocxstraat en Emilia Biddeloostraat) werd gestart met de diepteboringen tot 90 meter in de grond. Tegen eind 2023 wil de projectontwikkelaar hier een operationeel warmtenet opstarten. Door de realisatie van dit warmtenet op basis van geothermie, krijgen alle toekomstige inwoners hier op een energie-efficiënte manier verwarming en koeling. Het is een comfortgerichte oplossing die goed is voor het klimaat én voor de portemonnee.

Op de site met 55 woningen en 61 appartementen zal geen enkele woning nog aangesloten zijn op het gasnet en wordt er gewerkt met een private energiecoöperatie. Deze zal er voor zorgen dat alle woningen koude en warmte krijgen aangeleverd waarmee ze in de winter hun woning kunnen verwarmen en in de zomer hun woning kunnen koelen.

Uniek en voor herhaling vatbaar

Schepen Bart Julliams van stad Geel is opgetogen over de start van de werken aan het warmtenet. “Realisaties als deze zijn nog vrij uniek. Er wordt in de pers veel over gesproken en geschreven, maar er zijn er nog niet zo veel die het effectief ook in uitvoering brengen. Wat we hier zien is een deel van de oplossing van hoe we onze klimaatuitdagingen kunnen aangaan met technieken die hun deugdzaamheid bewezen hebben maar vaak omwille van het prijskaartje geen ingang vinden”, stelt de schepen. “Het project is een voorbeeld van hoe we met ons Beleidsplan Ruimte Geel toekomstige buurten willen vormgeven. We hopen met projecten als deze, die doordrongen zijn van duurzame en buurtverbindende oplossingen, een voorbeeld te kunnen stellen aan anderen.”

Stabiele lagere prijs voor bewoners

Het grootste verschil ten opzichte van woningen met een gasaansluiting is dat in plaats van een gasleiding, een koud- en warmwaterleiding wordt binnengebracht. De kost die een bewoner maandelijks betaald aan warmte is stabiel en lager dan bij een gasaansluiting. Zo wint elke bewoner drie keer: hij krijgt een hogere comfortwaarde, betaalt minder per maand en levert een positieve bijdrage aan het klimaat.

Aardwarmte

In Vlaanderen bestaan er al verschillende warmtenetten, vaak vind je deze bij de grotere kantoorgebouwen, ziekenhuizen of industriële gebouwen. Voor residentiële projecten is deze technologie nog niet wijdverspreid. Dit verandert stilaan omdat de Vlaamse Regering het verbruik van fossiele brandstoffen wil afbouwen en ondertussen een regelgevend kader heeft ontworpen.

Door gebruik te maken van de aarde kun je heel lokaal werken aan een heel hoge energie-efficiëntie. De Kempen is qua grondsamenstelling zeer geschikt voor oplossingen als deze. Op een diepte van 90 meter diepte halen ze hier koude of warmte uit de bodem. Het gaat dan over lagere temperaturen dan bij dieptegeothermie, heel stabiele bronnen, nauwelijks transportverliezen en netten die eventueel koppelbaar zijn in de toekomst. Het is het eerste warmtenet dat op schaal van een verkaveling wordt toegepast in de Kempen.

Gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2022 7 u.