Elektriciteitsschaarste

In normale omstandigheden is het risico op een stroomtekort tijdens de winter klein omdat de elektriciteitsbevoorrading van ons land grotendeels verzekerd is, door tal van maatregelen door de overheid, de marktspelers en de netbeheerders. Maar het is niet uitgesloten dat een combinatie van factoren spanningen op de Belgische en internationale elektriciteitsmarkten doet ontstaan. Bijvoorbeeld onverwachte onbeschikbaarheid in het productiepark, hoog verbruik vanwege lage temperaturen en weinig hernieuwbare productie.

Wat is een afschakelplan?

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het hoogspanningsnetwerk of manueel in geval van schaarste. Zo’n afschakeling heeft als doel het evenwicht van het netwerk in stand te houden om een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden.

Bij een afschakeling moeten een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Deze operatie gebeurt per groep hoogspanningsposten die elk een afschakelingsschijf vormen. Sinds de aanpassing van het afschakelplan in 2015 bestaan er in België 8 schijven (vroeger 6) die elk overeenstemmen met 500 à 750 MW.

Wat betekent dit voor Geel?

In het afschakelplan voor de winter 2018-2019 zit het grootste gedeelte van de stad Geel in schijf vijf. Bij een stroomtekort worden (aangekondigd) schijven afgeschakeld, te starten met schijf acht. Wanneer dat niet voldoende is, schakelt men ook de volgende schijf uit enzoverder. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kunt u lezen op deze website.

Hoewel het grootste gedeelte van Geel in schijf vijf valt, zijn er een beperkt aantal straten in onze stad die in schijven 6 en 7 vallen. Wilt u weten onder welke schijf uw straat valt? Kijk even op de website van Fluvius.

In het geval van een afschakeling zal de burgemeester het bijzonder nood- en interventieplan elektriciteitsschaarste activeren. Dit plan bevat een aantal communicatieprocedures en richtlijnen voor de hulpdiensten in geval van een stroomuitval.

Blijf op de hoogte

  • Volg in elk geval de officiële communicatiekanalen van stad, politie en brandweer en de media.
  • Dringende berichten kunnen worden verstuurd via BE-Alert. Hebt u zich nog niet geregistreerd? Doe dit dan vandaag nog op de website van BE-Alert.