Energie: wat is er gewijzigd in 2020?

Een nieuw jaar brengt altijd enkele nieuwigheden mee. In deze tekst vind je de wijzigingen op het vlak van energiepremies, de EPB-eisen voor nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie, de uitbreiding van het energieprestatiecertificaat (EPC), de strengere energienormen voor woningen ...

Energiepremies via netbeheerder Fluvius (beperkte wijzigingen) 

Bijna alle energiepremies van de netbeheerders lopen op dezelfde manier verder in 2020. Een duidelijk overzicht vind je in deze tabel: https://www.energiesparen.be 

Er zijn 2 wijzigingen in 2020: 

  • premie van 8 euro per m² in plaats van 10 euro per m² in 2019 voor de plaatsing van hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K in bestaande woningen; 
  • premie van 300 euro in plaats van 400 euro in 2019 voor de plaatsing van een warmtepompboiler. 

Premie elektrische voertuigen wordt afgeschaft vanaf 2020 

De Vlaamse Regering besliste om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten. 

Meer infowww.energiesparen.be 

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie: E-peil wordt strenger 

Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen en appartementen strenger. Het mag dan nog maximaal E35 bedragen in plaats van E40 tot eind 2019. Vanaf 2020 moet een ingrijpende energetische renovatie voldoen aan een E-peil van maximaal E70 in plaats van E90 tot eind 2019. 

Meer infowww.energiesparen.be 

EPC-uitbreiding voor gemeenschappelijke delen van appartementen en kleine niet-residentiële gebouwen 

Het EPC voor woningen en appartementen is na meer dan tien jaar en ruim een miljoen exemplaren al goed bekend. Vanaf 2020 komen er twee nieuwe EPC’s bij. Ze worden door erkende energiedeskundigen type A opgemaakt (dezelfde energiedeskundigen die ook de EPC’s voor woningen opstellen). 

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horeca zaak, medische praktijk …)? over een EPC moeten beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden. Net als bij woningen en appartementen moet het EPC beschikbaar zijn zodra het kleine niet-residentiële gebouw of gebouwdeel te koop of te huur staat. 

Nuttige links en meer info: 

https://www.energiesparen.be/EPC-klein-niet-residentieel 

https://www.energiesparen.be/epc-toepassingsgebied-vanaf-2020 

https://www.energiesparen.be/vanaf-2020-epc-voor-kleine-niet-residenti%C3%ABle-gebouwen 

Vanaf 2022 moet er een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. De verplichting geldt voor alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden. De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Er wordt voorzien in een periode van 2 jaar om het EPC op te maken. Daarom is het vanaf 2020 al mogelijk om een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken. 

Nuttige links en meer info: 

https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen 

https://www.energiesparen.be/welkom-bij-de-epc-wegwijzer 

Vlaamse?minimale dakisolatienorm en dubbelglasnorm voor woningen en huurwoningen 

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen voldoen aan de dakisolatienorm

Meer info: www.wonenvlaanderen.be 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde dubbelglasnorm. 

Meer infowww.wonenvlaanderen.be 

Gepubliceerd op donderdag 27 februari 2020 11.49 u.