Neem jij normaal de trein en/of bus in Geel?

Een student mobiliteitswetenschappen voert een onderzoek naar de organisatie van het overstappen van bus naar trein en omgekeerd. Dit wil zeggen hoe reizigers hun overstap ervaren en hoe dit verbeterd kan worden in samenwerking met de stad Geel. Het invullen van de enquête duurt slechts 5 minuten.

De enquête is opgesteld om meer inzicht te krijgen hoe reizigers in Geel het openbaar vervoer gebruiken. De enquête bestaat uit eenvoudige vragen en stellingen en vraagt slechts een 5-tal minuten van jouw tijd. Jouw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Je kunt de enquête invullen tot en met 1 april 2020.

Vul de enquête in of scan de QR-code:

Resultaten

De student zal de resultaten van het onderzoek aan de dienst mobiliteit van de stad bezorgen en deze worden meegenomen naar het overleg met De Lijn en NMBS.

Gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020 14 u.