Erkenning droogte van 2020 als ramp

De Vlaamse Regering erkent de ernstige droogte tussen 15 maart 2020 en 15 september 2020 als ramp. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor burgers en ondernemers die schade geleden hebben in een afgebakend gebied. Geel behoort tot dit gebied.
Voor schade die werd geleden in Geel naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, kan een aanvraag tot tegemoetkoming worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. 

Aanvraag indienen bij Vlaams Rampenfonds

  • Dien je aanvraag bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien ben je er dan zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.
  • Als je verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kun je de aanvraagformulieren downloaden op de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren bezorg je aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzend je naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Een aanvraag indienen kan tot 31 oktober 2021.

Meer info

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het Vlaams Rampenfonds, 02 553 50 10 of rampenfonds@vlaanderen.be. Hieronder vind je nog enkele nuttige links: 

Info tegemoetkoming Rampenfonds

Voorwaarden tegemoetkoming

Aanvraagprocedure burgers

Aanvraagprocedure ondernemers

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021 10 u.