Fietszone goed gekend maar nog onvoldoende gerespecteerd

Op 15 juni 2020 werd in het centrum van Geel een fietszone ingevoerd, goed voor 21 aaneengesloten fietsstraten. Het is een maatregel die de ambitie van de stad om een echte fietsstad te worden, onderstreept. Een jaar na het invoeren van deze nieuwe maatregel, is het tijd voor een eerste evaluatie en bijsturingen. Na een grondige analyse en bevraging bij de inwoners zal de stad enkele fietsstraten herinrichten en ook inzetten op het herhalen van de regels.

De evaluatie bestond uit verschillende onderdelen zoals de resultaten uit verkeersanalyses in de
fietszone. Ongevallen en verkeersovertredingen werden vergeleken met de situatie voor de invoering van de fietsstraten. De stad hield ook een bevraging bij de inwoners om de knelpunten in kaart te brengen. Verder hield de stad rekening met de raadgevingen uit een rapport van Fietsberaad, het Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid met bevindingen over fietsstraten en
-zones in het algemeen.

Eerste conclusies

  • De fietszone is goed gekend maar wordt op dit ogenblik nog onvoldoende gerespecteerd. Vooral het inhaalverbod op bredere wegen moet nog beter worden nageleefd.
  • De overtredingscijfers van de politie evolueren in de goede richting maar het herhalen van de regels blijft zeker tijdens de eerste jaren een noodzaak.
  • Uit de statistieken blijkt eveneens dat het aantal ongevallen in het centrum een dalende trend kent. Het zou al te gemakkelijk zijn om deze daling volledig toe te schrijven aan de fietszone, maar de fietszone heeft de trend zeker verder versterkt.
  • Uit de evaluatie blijkt dat er nog veel autoverkeer is dat geen bestemming heeft binnen de fietszone.

Het lokaal bestuur beseft dat er voor- en tegenstanders zijn van de fietszone en zal de resultaten uit de bevraging grondig bestuderen. De knelpunten worden zo goed mogelijk aangepakt om zo een veilige en aangename omgeving te bieden aan alle weggebruikers.

Extra signalisatie en herinrichting fietsstraten

Om de regels van de fietszone extra onder de aandacht te brengen, wordt bijkomende signalisatie aangebracht. De bestuurders van gemotoriseerde voertuigen worden zo nog eens extra gewezen op het inhaalverbod.

Ook een aantal randvoorwaarden moeten vervuld zijn voor het slagen van de fietszone. Daarom worden een aantal fietsstraten heringericht zodat ze beter afgestemd zijn op de fietsers. Deze legislatuur wil de stad ook inzetten op het wegwerken van ontbrekende schakels tussen de deeldorpen en het centrum (bv. Gasthuisstraat, Koning- Albertstraat, Groenstraat) zodat
je veiliger en vlotter in het centrum geraakt. Ook enkele kruispunten van Dr.-Van de
Perrestraat worden veiliger voor fietsers. De stad zal samen met AWV ook stappen ondernemen
om de files op Antwerpseweg en de Ring te verminderen en de verkeerssituatie op onder andere
Sint-Dimpna te verbeteren.

In september wordt dit bericht nog verder aangevuld met de resultaten van de verkeersanalyses en de bevraging. 

Gepubliceerd op vrijdag 27 augustus 2021 12 u.