Evenement aanvragen tijdens Corona

Vanaf 1 juli moeten organisatoren van evenementen bij hun aanvraag een ingevulde covid-scan (COVID Event Risk Model) toevoegen. Dit model geeft organisatoren en de stad inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Na het invullen van de scan krijg je als resultaat een kleurenlabel: groen, oranje of rood. Enkel evenementen met een groen veiligheidslabel, die ook voldoen aan de andere veiligheidsvoorwaarden, krijgen een toelating van de stad.

Voor wie?

 • Voor iedereen die een evenement organiseert op grondgebied Geel.
 • Voor alle evenementen op het openbaar domein (o.a. sportwedstrijden, straatfeesten, betogingen, …) en publieke evenementen moeten organisatoren bij hun aanvraag via het evenementenloket van de stad Geel een ingevulde covid-scan toevoegen.

Voorwaarden

Op de Nationale Veiligheidsraad van 24 juni werden de reeds aangekondigde versoepelingen voor fase 4 van de coronamaatregelen verduidelijkt. Vanaf 1 juli kunnen er onder bepaalde voorwaarden opnieuw evenementen georganiseerd worden.

Wat kan, wat niet?

 • In de maand juli kunnen evenementen binnen tot 200 personen en buitenevenementen tot 400 mensen onder bepaalde voorwaarden.
 • Vanaf 1 augustus wordt dit aantal verdubbeld, dus kunnen evenementen binnen tot 400 personen en buitenevenementen tot 800 man uiteraard ook mits verschillende maatregelen.
 • Voor privéfeesten gelden andere regels. Thuis in je sociale bubbel mag je maximum met 15 personen samenkomen. Nodig je een professionele traiteur uit, dan mag je feesten met max. 50 personen in juli, en max. 100 personen in augustus. Dat kan in een zaaltje, maar bijvoorbeeld ook in je tuin. Belangrijk is wel dat de horecaregels of het geldende protocol worden toegepast. Mensen moeten ook zitten aan tafels.
 • Georganiseerde activiteiten (jeugd/cultuur/sport/toerisme) van clubs of verenigingen kunnen in juli en augustus met max. 50 deelnemers.
  • o Bijvoorbeeld: de wekelijkse bijeenkomst met de leden van je vereniging mag met max. 50 personen. Organiseer je een spaghettidag met je vereniging dan kun je in augustus tot 400 personen binnen toelaten.

Zijn nog verboden tot en met 31 augustus:

 • Massa-evenementen en festivals
 • Fuiven en dansfeesten, zowel openbaar als privé (uitzondering: de openingsdans van een pas getrouwd koppel op een receptie of banket met privékarakter is wel toegestaan.)

Bekijk de overzichtstabel van toegelaten activiteiten en evenementen en de opgelegde voorwaarden. 

Procedure

 • Voor alle evenementen op het openbaar domein (o.a. sportwedstrijden, straatfeesten, betogingen, …) en publieke evenementen moeten organisatoren bij hun aanvraag via het evenementenloket van de stad Geel een ingevulde covid-scan toevoegen.
 • Organisatoren volgen eerst de instructies op www.covideventriskmodel.be en laden nadien het eindresultaat op in het aanvraagformulier op de stedelijke website. 
 • Een evenement aanvragen doe je tijdens de maanden juli & augustus minstens 3 weken op voorhand. Vanaf september geldt de termijn van drie maanden voor datum activiteit zoals de politiecodex voorschrijft.

Welke evenementen krijgen toelating?

Na het invullen van de scan krijg je als resultaat een kleurenlabel: groen, oranje of rood.

 • Groen: evenementen met een groen eindresultaat krijgen toelating van de stad om door te gaan, op voorwaarde dat zij ook nog met de andere veiligheidsrisico’s in orde zijn.
 • Oranje: bij evenementen met een oranje kleur moet de organisator aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen.
 • Rood: bij een rood eindresultaat mag het evenement niet plaatsvinden.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de online tool correct in te vullen. Bij controles tijdens het evenement zelf kan de politie het document altijd opvragen en controleren of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Algemene richtlijnen bij de organisatie van (kleine) evenementen

Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg moeten organisatoren het evenement evalueren via Covid Event Risk Model en het sectorprotocol toepassen. Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, moeten de acht minimale regels gevolgd worden: 

 1. De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
 2. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 6. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 8. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens

Muziek op je evenement?

Wil je muziek draaien tijdens je evenement, sta er even bij stil dat muziek met meer dan 80d(A) in horecazaken en tijdens evenementen het risico op de verspreiding van het virus vergroot.

In het protocol van de COVID EVENT SCAN (https://www.covideventriskmodel.be/protocol) wordt zelfs aangeraden om het geluid op een evenement te beperken tot 70dB zodat bezoekers en medewerkers hun stem niet moeten verheffen (en zo het besmettingsrisico vergroten).

Indien dit niet kan voorkomen worden, omwille van de eigenheid van het event (bv. een optreden met kans op veel onderlinge interactie), dan is het sterk aanbevolen om onder meer mondmaskers te verplichten, ook al kan er voldoende oppervlakte per bezoeker gegarandeerd worden en/of minstens in te zetten op sensibilisering over dit risico.

Ga je toch voor een afwijking tot 95 db (horeca en evenementen), stel jezelf onderstaande vragen en let op de voorwaarde die je dan moet naleven en bewaken:

-gaat het om een publiek dat enkel zit? dan zijn mondmaskers aangeraden maar niet verplicht

-gaat het om een rechtstaand publiek? dan zijn mondmaskers verplicht

Wens je op een publiek evenement over de geluidsnorm van 85dB(A) voor elektronisch versterkte muziek te gaan, moet je alsnog een afwijking vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

 • Zie bijgevoegde politiecodex.
 • Een nieuwe regelgeving verbiedt de organisatoren van evenementen (van o.a. schoolfeesten tot (grote) festivals) om vanaf 2020 nog met wegwerpbekers, blikjes of PET-flesjes te werken. Alles moet geserveerd worden in – indien mogelijk – glas, ofwel herbruikbare bekers.
  Kiest een organisator er toch voor om wegwerpbekers aan te bieden, dan moet hij deze voor 90% (en vanaf 2022 voor 95%) opnieuw inzamelen.
  Voor evenementen die vanuit de overheid worden georganiseerd, is het gebruik van wegwerpverpakkingen helemaal verboden. Meer informatie vindt u op de website van OVAM.

 • Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Protocollen

Politiecodex