Fietszone

 • Is stad Geel de enige stad met een fietszone?

  Nee, zeker niet. Sinds eind 2012 is de inrichting van een fietsstraat, of verschillende aansluitende fietsstraten in een fietszone, volgens de wegcode al mogelijk.

  Grote(re) steden zoals Gent (450 straten - 263 614 inwoners), Leuven (60% van het centrum - 102 126 inwoners), Mechelen (179 straten - 86 718 inwoners), Hasselt (13 straten - 78 619 inwoners), Kortrijk (74 straten - 77 076 inwoners) en anderen gingen stad Geel (20 straten - 40 682 inwoners) voor.

  Maar ook gelijkwaardige of kleinere steden en gemeenten gingen al aan de slag met fietszones of fietsstraten, zoals Turnhout (6 straten - 45 205 inwoners), Deinze (29 straten - 43 518 inwoners), Heist-op-den-Berg (8 straten - 42 937 inwoners), Tongeren (53 straten - 31 139 inwoners), Aarschot (30 175 inwoners), Izegem (30 straten - 28 311 inwoners), Diest (90 straten - 24 201 inwoners), Bornem (31 straten - 21 347 inwoners), Wijnegem (10 straten - 9 981 inwoners) …

  Ook in andere steden en gemeenten zijn al één of meerdere fietsstraten aangelegd of zijn de fietsstraten/fietszones volop in voorbereiding of bespreking, zoals in Olen, Lier, Bonheiden, Aartselaar, Kontich, Kapellen, Laakdal, Meerhout, Peer, Zutendaal, Bree, Beveren, Sint-Niklaas, Geraardsbergen, Aalst, Ninove, Asse, Torhout, en zovele anderen. 

 • Hoe herken je een fietsstraat?

  Het begin van een fietsstraat wordt aangeduid met verkeersborden en een rood gekleurd wegvak met het logo van de fietsstraat. Binnen de fietszone vind je om de 50 meter een fietslogo en pijlen op het wegdek.

  In de Diestseweg, in het deel tussen Kollegestraat en Schuttershof, werd ook een asmarkering (onder de vorm van een rode lijn) in het midden van de straat aangebracht om het midden van de weg duidelijk te maken. Zo zien autobestuurders ook dat er niet kan ingehaald worden. Fietsers mogen de helft van de rijbaan gebruiken. 

 • Welke regels gelden er binnen een fietszone?

  • In een fietsstraat is de snelheid tot 30 km per uur beperkt.
  • Gemotoriseerde voertuigen (auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B) mogen de fietsers niet voorbijsteken.
  • Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als ‘fietsers’ beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden.
  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij eenrichtingsstraten of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde in straten met tweerichtingsverkeer.
  • Fietsers mogen andere fietsers maar ook gemotoriseerde voertuigen links inhalen (maar moeten zich wel houden aan de maximaal toegelaten snelheid van 30 km per uur). Zij mogen stilstaande voertuigen ook langs rechts voorbijrijden.

  Alle overige verkeersregels blijven gelden binnen de fietszone. Voorrangsregels moeten gerespecteerd worden. Er mag niet op het voetpad of zebrapad worden gefietst.

 • Welke straten liggen in de fietszone?

  Een groot gedeelte van het centrum van Geel wordt ingericht als fietszone. De fietszone bestaat uit een aaneenschakeling van maar liefst 21 fietsstraten waarin zich een groot aantal fietsbestemmingen bevinden zoals scholen, winkelstraten, horeca, wekelijkse markten… Op dit plan kun je de fietszone bekijken. Volgende straten maken deel uit van de fietszone:

   • Heidebloemstraat (volledig)
   • Technische Schoolstraat (tussen Stationsstraat en Kwakkelberg)
   • Pallo (volledig)
   • Schoolsteeg (tussen Pallo en Rozendaal)
   • Stationsstraat (tussen Heidebloemstraat en Nieuwstraat)
   • Lebonstraat (tussen Stationsstraat en Kabienstraat)
   • Kabienstraat (volledig)
   • Patronaatstraat (volledig)
   • Nieuwstraat (volledig)
   • Doelenstraat (volledig)
   • Kollegestraat (tussen Diestseweg en Doelenstraat)
   • Diestseweg (tussen Kollegestraat en Schuttershof)
   • Schuttershof (volledig)
   • Werft (tussen ingang Ecodroom en Markt)
   • Possonsdries (volledig)
   • Kameinestraat (volledig)
   • Markt (niet in het gedeelte van de voetgangerszone)
   • Pas (tussen Markt en Waterstraat)
   • Heilige Geeststraat (volledig)
   • Waaiburg (tussen Heilige Geeststraat en Veldstraat)
   • Veldstraat (volledig)
 • Mag ik met mijn elektrische fiets of speedpedelec in de fietszone rijden?

  Bestuurders van elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als ‘fietsers’ beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden.

 • Mag ik met de auto rijden in de fietszone?

  In een fietszone is de auto te gast. Een fietszone legt geen toegangsbeperkingen op. U kunt dus nog steeds in en uit het centrum met de wagen. U moet wel achter de fietsers blijven maar dit levert een zeer gering tijdsverlies op. Moet u niet in het centrum zelf zijn en wilt u geen onnodige tijd verliezen, dan neemt u best een alternatieve route.

 • Wat met prioritaire voertuigen in de fietszone?

  Prioritaire voertuigen zijn de dienstvoertuigen voor onder meer de politiediensten, brandweer, ambulance en MUG-wagens. Wanneer dergelijke voertuigen voor een dringende interventie onderweg zijn en zij zowel de zwaailichten als de geluidssirene hebben aanstaan, dan moet elke weggebruiker (zowel fietsers als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig) onmiddellijk de doorgang vrijmaken, stoppen en voorrang verlenen.

 • Welke regels gelden in de voetgangerszone op de Markt?

  In het voetgangersgebied gelden volgende regels:

  • Alleen voetgangers hebben toegang tot het gebied en mogen de volledige breedte van de weg gebruiken.
  • Deze uitzonderingen mogen wel het voetgangersgebied binnen: fietsers, voertuigen met doorgangskaart, om te laden en te lossen binnen de laad- en lostijden en taxi’s.
  • Fietsers en andere voertuigen rijden stapvoets en geven voorrang aan de voetgangers. In de voetgangerszone moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.
  • Elektrische fietsen (met trapondersteuning tot 25 Km/u) mogen wel door voetgangerszone Markt maar stapvoets zoals andere fietsers.
  • Speedpedelecs mogen volgens de wegcode niet door de voetgangerszone rijden.
  • Spelen is toegelaten, parkeren is verboden.
 • Zijn parkings nog bereikbaar?

  De parkings blijven bereikbaar. Meer info over parkings vindt u op deze pagina.

 • Welke regels gelden er in het woonerf in de Peperstraat?

  De Peperstraat is ingericht als woonerf. Hier gelden volgende regels: 

  • Voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Spelen is toegestaan.
  • Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen en fietsers (ook elektrische fietsen en speedpedelecs) mogen deze straat gebruiken maar ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Indien nodig, moeten zij steeds stoppen.
  • Alle verkeersdeelnemers moeten extra voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
  • Voetgangers mogen het verkeer ook niet nodeloos hinderen.
  • De snelheid in het woonerf is voor alle verkeersdeelnemers beperkt tot 20 km/u.
 • Wat met voetgangers in de fietszone?

  Voetgangers zijn personen die zich te voet verplaatsen. Ook als je een voertuig voortduwt (fiets, kinderwagen…) ben je een voetganger. Gebruikers van een voortbewegingstoestel die zich stapvoets verplaatsen zijn ook voetgangers.

  De fietszone heeft geen directe impact op de voetgangers. Voetgangers gebruiken de voetpaden en steken de rijbanen haaks over, waar er zebrapaden zijn moeten zij die gebruiken en hebben zij ook voorrang.

 • Wat zijn fietsers?

  Naast de klassieke fiets worden ook de volgende voertuigen beschouwd als fiets:

  • Drie- en vierwielers tot een breedte van 1 meter.
  • Fietsen met een aanhangwagen.
  • Voortbewegingstoestellen die zich sneller dan stapvoets verplaatsen, zoals een step, scootmobiel.
  • Elektrische fietsen en speed pedelecs.
 • Wat als een fietser gebaart dat het gemotoriseerd voertuig voorbij mag steken?

  Ook dan blijft het zo dat het gemotoriseerd voertuig niet mag inhalen. Als een fietser gestopt is en dus stilstaat, mag het gemotoriseerd voertuig wel voorbijrijden.

 • Voortbewegingstoestellen zoals step, rolstoel, skateboard, kinderwagen

  Alle voertuigen die niet onder de noemer rijwiel passen, en (indien gemotoriseerd) niet sneller dan 25km/u rijden, horen in de categorie voortbewegingstoestellen.

  Dit zijn bijzonder veel verschillende voertuigen:

  • Sport en spelmateriaal zoals skateboards, eenwielers, rolschaatsen.
  • Goederenvervoer zoals winkelkar, kruiwagen, trolley.
  • Personenvervoer, bijvoorbeeld rolstoelen, segway, scootmobiel, steps, monowheels, kinderwagens.

  De verkeersregels voor deze toestellen worden bepaald door hun snelheid:

  • Bij stapvoets of trager gebruik worden ze als voetganger aanzien.
  • Bij sneller dan stapvoets gebruik volgen ze de regels voor fietsers en mogen ze binnen de fietszone andere fietsers en ook voertuigen inhalen.
 • Wat als er auto's op de straat parkeren bv. in de Nieuwstraat?

  Met het invoeren van de fietszone is het de bedoeling om vooral de fietser meer ruimte te geven in het centrum van Geel. Op dit ogenblik is de stad aan het onderzoeken hoe ze het parkeren in de Nieuwstraat beter kan structureren zodat fietsers minder rond geparkeerde voertuigen moeten slalommen. Uiteraard moeten deze gesprekken steeds in samenspraak met de politie maar ook met de betrokken handelaars gevoerd worden. De stad hoopt snel tot een geschikte oplossing te komen waar iedere partij zich kan in vinden.

 • Waar vind ik meer info over de fietszone?

  Op www.geel.be/fietszone vindt u meer informatie over de fietszone. Zit u nog met vragen, dan kunt u hiervoor steeds terecht bij het contactcentrum grondgebonden zaken via e-mail op grondgebondenzaken@geel.be of telefonisch binnen de kantooruren op 014 56 62 50.

 • Waarom loopt er in een deel van de Diestseweg een rode streep in het midden van de weg?

  In de Diestseweg, tussen Kollegestraat en Schuttershof, werd er in het midden van de rijbaan een rode lijn aangebracht. Bij tweerichtingsverkeer in een fietsstraat wordt aanbevolen om twee ‘rijlopers’ (variant op ‘rijstrook’) te creëren en die te scheiden door een overrijdbare middenstrook van max 30 cm. Dikwijls wordt dit uitgevoerd in kasseitjes, al dan niet lichtjes verhoogd. Bij gebrek aan die overrijdbare middenstrook kan ook een asmarkering aangebracht worden. Daar heeft de stad Geel voor gekozen op de Diestseweg, naar analogie met bijvoorbeeld Kortrijk. De Diestseweg heeft een zeer breed wegprofiel waarbij het niet altijd duidelijk is dat het gemotoriseerd verkeer achter de fietsers moet blijven. Deze markering is een proefproject in afwachting van vernieuwing van het wegdek met overrijdbare middengeleider waarvan de aanleg in 2021 gebeurt.

 • Met hoeveel mag je naast elkaar rijden in een fietsstraat?

  In de fietszone mogen fietsers maximum met twee naast elkaar rijden. Als je fiets een aanhangwagentje of fietskar heeft, mag je nooit met twee naast elkaar rijden.