Fietszone

Veelgestelde vragen

De fietszone is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan dat de stad aan het uitwerken is. In de visienota die op 4 mei 2020 werd goedgekeurd door de gemeenteraad, staat een voorstel om een groot deel van het centrum in te richten als fietszone. De fietszone wordt in verschillende fases ingevoerd. De eerste fase is ingevoerd op 15 juni 2020.

Waarom een fietszone?

Een fietszone is een zone van aaneengesloten fietsstraten. Er zijn een aantal redenen waarom het stadsbestuur beslist heeft om de fietszone in te voeren:

 • de fietser is zichtbaarder in het straatbeeld;
 • het is veiliger voor de fietser;
 • de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen;
 • automobilisten die niet in het centrum moeten zijn worden ontmoedigd en nemen een alternatieve route;
 • de maximumsnelheid van 30 km/u die er nu al is, zal beter gerespecteerd worden;
 • auto's blijven welkom in de fietszone, maar zijn er te gast.

Welke regels zijn van toepassing?

 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen.
  • Gemotoriseerd verkeer = auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B.
  • Speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers.
 • In een éénrichtingsstraat gebruiken fietsers de volledige breedte van de rijbaan maar laten ruimte voor tegenliggers. 
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.

Nog vragen?

Kijk eens in de veelgestelde vragen over de fietszone, daarin vindt u misschien al een antwoord. U kunt ook bij het contactcentrum grondgebiedszaken terecht.

Verkeersregels toepassen

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat de fietser zomaar alles mag in de fietszone. Uiteraard blijven de verkeersregels van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld nog altijd niet op het voetpad gefietst worden en blijven alle voorrangsregels gelden.

Hoffelijkheid

Tot slot vraagt de stad hoffelijkheid van alle verkeersdeelnemers. De automobilist moet zich aan de regels van de fietszone houden, maar ook de fietsers moeten respect tonen voor de andere weggebruikers.