Fietszone

Veelgestelde vragen

Een gedeelte van het centrum van Geel is een fietszone, een zone van aaneengesloten fietsstraten. Dit is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan van stad Geel. In deze zone gelden specifieke verkeersregels voor zowel fietsers als voor automobilisten om de veiligheid voor fietsers te verhogen.

De eerste fase werd ingevoerd op 15 juni 2020. Met in totaal 21 straten heeft Geel de grootste fietszone van de Kempen.

Waarom een fietszone?

Het stadbestuur heeft beslist om de fietszone in te voeren zodat:

 • de fietser zichtbaarder is in het straatbeeld;
 • het veiliger is voor de fietser;
 • de fietser niet verdrongen wordt door auto's die willen inhalen;
 • automobilisten die niet in het centrum moeten zijn worden aangemoedigd om een alternatieve route te nemen;
 • de maximumsnelheid van 30 km/u die er nu al is, beter gerespecteerd zal worden;
 • auto's welkom blijven in de fietszone, maar er te gast zijn.

Welke regels zijn van toepassing?

 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers.
 • In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen.
  • Gemotoriseerd verkeer = auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B.
  • Speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers.
 • In een éénrichtingsstraat gebruiken fietsers de volledige breedte van de rijbaan maar laten ruimte voor tegenliggers. 
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers hen ook langs rechts voorbijrijden.

Nog vragen?

Kijk eens in de veelgestelde vragen over de fietszone, daarin vindt u misschien al een antwoord. U kunt ook bij het contactcentrum grondgebiedszaken terecht.

Verkeersregels toepassen

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat de fietser zomaar alles mag in de fietszone. Uiteraard blijven de verkeersregels van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld nog altijd niet op het voetpad gefietst worden en blijven alle voorrangsregels gelden.

Hoffelijkheid

Tot slot vraagt de stad hoffelijkheid van alle verkeersdeelnemers. De automobilist moet zich aan de regels van de fietszone houden, maar ook de fietsers moeten respect tonen voor de andere weggebruikers.