Fifty-One Club Geel steunt Geelse goede doelen

Op woensdag 27 januari kregen drie Geelse armoedeorganisaties een cheque van 5000 euro van Fifty-One Club Geel. Hiermee wil de serviceclub deze organisaties meer slagkracht geven om in deze moeilijke tijden mensen in kwetsbare situaties te helpen. Fifty-One Club Geel hoopt later dit jaar opnieuw geld te kunnen overmaken.

Serviceclub Fifty-One Club Geel heeft een jarenlange traditie om goede doelen te steunen. Onder andere via sponsoring bij sportmanifestaties zamelen ze het nodige geld in, maar ook schakelen ze bedrijfssponsoring en een stevige wijnactie in. In coronatijden moest de club op zoek naar alternatieve manieren. Toch kan de club ook nu weer een mooi bedrag van 5000 euro schenken aan drie Geelse goede doelen: vzw Al-arm, Kind in Nood Kempen en MIN (Mensen In Nood) Geel.

Laptops voor mensen in kwetsbaarheid

Vzw Al-arm zal de geschonken middelen gebruiken om laptops aan te kopen. Deze laptops worden ter beschikking gesteld aan dienst gelijke kansen van stad Geel. Dienst gelijke kansen heeft een uitleensysteem voor laptops bij acute noodsituaties. Het systeem van uitleenlaptops werd tijdens de eerste lockdown op poten gezet om het gebruik van digitale middelen voor kwetsbare groepen mogelijk te maken.

Steun voor slachtoffers van kindermishandeling

Door de coronamaatregelen, minder sociale contacten, meer onzekerheden en financiële zorgen is er een toename van stress, spanningen en conflicten in gezinnen. Hierdoor kan sluimerend geweld escaleren. Nu meer dan ooit is er nood aan steun voor kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling. De organisatie Kind in Nood Kempen wil meer investeren in psychologische hulp voor de slachtoffers.

Gelenaars in nood

Tien procent van de Gelenaars leeft onder de armoedegrens. MIN Geel helpt meer dan 150 ‘kansarme’ gezinnen door hen te steunen en door te verwijzen naar instanties zoals het Sociaal Huis en dienst gelijke kansen. Door de coronacrisis belanden meer gezinnen in armoede. Heel wat mensen die nu tijdelijk werkloos geworden zijn, worden door allerlei maatregelen gesteund. Maar er is ook een groep die daar soms geen recht op heeft en in armoede kan belanden. 

  • Vzw Al-arm is een vereniging waar armen het woord nemen en waar armoede een stem krijgt. Mensen met armoede-ervaring worden niet gehoord in de samenleving. Ze ervaren uitsluiting. Vzw Al-arm probeert deze mensen terug een stem te geven. Met die stem probeert Al-arm de maatschappij te veranderen ten voordele van mensen in armoede.
  • Kind in Nood Kempen is een aanspreekpunt voor kindermishandeling in onze regio. Het centrum fungeert als ‘antennedienst’ van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen.

  • Vzw MIN of Mensen in Nood Geel, helpt al 29 jaar in alle discretie kansarme gezinnen in Geel. De dertien vrijwilligers trachten mensen die het moeilijk hebben te steunen en door te verwijzen naar officiële instanties (zoals het Sociaal Huis, de dienst gelijke kansen, het CAW, de Vlaamse en federale instanties …), zodat zij hun leven terug in eigen handen krijgen.
Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021 16 u.