Fijn en betaalbaar wonen in Geel

Geel wil de komende jaren het aanbod van betaalbare woningen uitbreiden. Hiervoor werkt de stad samen met verschillende partners zoals Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ), Geelse Huisvesting en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Je kunt je nog inschrijven voor projecten in Stelen, Winkelomheide en het centrum (Pas).

KLZ startte onlangs met de verkoop van 20 woongelegenheden in Elsum Korte Plek. De inschrijvingen voor deze woningen zijn ondertussen afgesloten, maar er staan nog andere projecten op stapel:

  • Stelen Badhuis fase 1: hier zijn we 7 woningen aan het bouwen. Verkoop wordt verwacht tegen november 2021. In een tweede fase zal het Badhuis zelf verbouwd
    worden in 4 appartementen.
  • Centrum Pas fase 1: bouwen van 7 woningen vlak tegen het centrum van Geel. Hier wordt de verkoop verwacht tegen augustus 2022. In een tweede fase start de
    renovatie van het bestaande witte gebouw tegen Pas.
  • Winkelomheide Gasthuisheide: hier zullen 9 woningen gebouwd worden.

Ben je geïnteresseerd?

Laat je inschrijven op de wachtlijst Geel 1. Inschrijvingsformulier en voorwaarden vind je terug op www.klz.be. Ook Geelse Huisvesting biedt sociale koopwoningen en sociale kavels aan. Meer informatie vind je op www.geelsehuisvesting.be

Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021 9.30 u.