Financiële tegemoetkoming voor burgers die gebruik moeten maken van incontinentiemateriaal.

Geelse burgers die omwille van medische redenen gebruik maken van incontinentiemateriaal kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen van 30 euro per jaar.

Voorwaarden

  • U woont en verblijft op een thuisadres in Geel, niet in een woonzorgcentrum of een andere instelling.
  • U maakt gebruik van incontinentiemateriaal omwille van medische redenen.
  • U heeft een recent medisch attest.

Procedure

U vraagt de tegemoetkoming jaarlijks zelf opnieuw aan.

  • U kan hiervoor een afspraak maken met de dienst sociale zorg.
  • U kan het volledig ingevulde aanvraagformulier incontinentie ook afgeven aan het onthaal van het Sociaal Huis.

Afhandeling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist tot de toekenningen.

Aanvragen voor het lopende kalenderjaar moeten ten laatste gebeuren op 31 oktober van dat jaar.

Wat meebrengen

  • Recent medisch attest voor het gebruik van incontinentiemateriaal om wille van medische redenen
  • Identiteitskaart
  • Rekeningnummer begunstigde (aanvrager)