Financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal

Geelse burgers die omwille van medische redenen gebruik maken van incontinentiemateriaal kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen van 30 euro per jaar.

Deze stedelijke tegemoetkoming is bedoeld als een sociale correctie bij de DIFTAR-factuur. Mensen die door een medische aandoening incontinentiemateriaal moeten gebruiken zien daardoor hun factuur voor afvalophaling in de hoogte gaan. Met de tegemoetkoming wil het stadsbestuur dat (voor een deel) compenseren.

Voorwaarden

  • U woont en verblijft op een thuisadres in Geel, niet in een woonzorgcentrum of een andere instelling.
  • U maakt gebruik van incontinentiemateriaal omwille van medische redenen.
  • U heeft een recent medisch attest.

Procedure

U vraagt de tegemoetkoming jaarlijks zelf opnieuw aan.

  • U kan bovenaan het webformulier invullen en een medisch attest tegemoetkoming incontinentie (pdf) bijvoegen dat is ingevuld door de geneesheer
  • U kan het aanvraagformulier/medische attest downloaden. Dit vult u in met uw gegevens en laat u ook verder invullen door uw arts. Dit volledig ingevulde document bezorgt u dan aan de dienst sociale zorg van het sociaal huis.

Een medisch attest is dus altijd noodzakelijk.

Afhandeling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist tot de toekenningen.

De toelage zal worden overgemaakt op het rekeningnummer dat u heeft doorgegeven bij de aanvraag.

Aanvragen voor het lopende kalenderjaar doet u best ten laatste eind november van dat jaar. U kan maar één aanvraag doen per kalenderjaar.