Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn sancties die de stad kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement. Het is een manier om bepaalde vormen van overlast doeltreffend aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen.

De drie gemeenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout werken hiervoor nauw samen. Zo worden dezelfde feiten in de verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde sanctie. Daarnaast doen de gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaren, in dienst van de stad Geel.

Deze sanctionerend ambtenaren treden op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal veertien Kempische gemeenten. Gelijkaardige overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.