Gasthuisstraat krijgt nieuwe, veilige inrichting met verhoogde fietspaden – werken starten eind april

Eind april start de eerste grote fase van de weg- en rioleringswerken in de Gasthuisstraat. Deze zullen in totaal meer dan een jaar in beslag nemen. De straat wordt hierbij een aantal keer afgesloten voor al het verkeer. Na de werken zal de straat veel veiliger zijn. Een gescheiden riolering maakt de straat klaar voor de toekomst.

De stad kondigde eerder 8 april aan als startdatum voor de weg- en rioleringswerken. Onvoorziene voorbereidende werken door de aannemer zorgen voor enkele weken vertraging. Daarnaast werd de planning en fasering van de werken opnieuw onder de loep genomen om een betere bereikbaarheid van de scholen, het ziekenhuis, het Gasthuismuseum en de handelaars te garanderen.

Voorbereidende werken in Eikevelden

In Eikevelden voert een aannemer vanaf 15 april nog bijkomende werken uit aan twee verkeersdrempels. Hierdoor is de straat op twee plaatsen onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Alle woningen blijven steeds bereikbaar. Ook de sportvelden en de begraafplaats van Eikevelden blijven bereikbaar via de J.-B. Stessensstraat. De inwoners van Eikevelden ontvangen nog een bewonersbrief met extra informatie over de bereikbaarheid van hun straat.

Tijdens de werken in de Gasthuisstraat loopt de omleiding voor de bussen gedurende bepaalde periodes via Eikevelden. De aanpassingen zijn nodig om schade aan de bussen te vermijden en de busritten veilig te laten verlopen. Ook voor de ziekenwagens verhoogt het comfort. De werken in Eikevelden zullen afgelopen zijn voordat de werken in de Gasthuisstraat beginnen.

Maximale bereikbaarheid: werken in zones

Aansluitend aan de werken in Eikevelden starten de werken van de nutsmaatschappijen in de Gasthuisstraat. In deze eerste fase werken de nutsmaatschappijen in de zone van de Diestseweg tot de J.-B. Stessensstraat. Tot half juli is deze zone afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Er zal dus enkel een gedeelte van de straat worden afgesloten, anders dan eerder werd aangekondigd. De stad raadt inwoners die bij sporthal de Doelen of bij Sint Aloysius Geel moeten zijn aan zoveel mogelijk met de fiets te komen of te parkeren op de centrumparkings Nieuwstraat en Pas.

In augustus werken de nutsmaatschappijen verder in de zone van de J.-B. Stessensstraat tot aan het Laar. Het kruispunt met de J.-B. Stessensstraat zal tijdens deze fase volledig afgesloten zijn. In september gaat de straat tijdelijk terug open tot de weg- en rioleringswerken van start gaan, vermoedelijk eind 2024. De stad zorgt ook voor duidelijke signalisatie en omleidingsroutes zodat Geel vlot bereikbaar blijft en doorgaand verkeer zoveel mogelijk wordt vermeden.

Van zodra de wegenbouwer bekend is, maakt deze de planning voor de weg- en rioleringswerken op. Tijdens deze tweede fase krijgt de straat een gescheiden riolering en een volledig nieuwe inrichting. Deze werken zijn voorzien om eind 2024 te starten en zullen een klein jaar in beslag nemen. De stad informeert haar inwoners van zodra meer informatie hierover bekend is.

Nieuwe inrichting: comfortabel en veiliger

Na de weg- en rioleringswerken, die eind dit jaar van start gaan, zal de Gasthuisstraat er heel anders uitzien. De weg krijgt een nieuwe inrichting met onder andere een verhoogd fietspad langs weerskanten van de weg en een aangepaste wegbreedte. Deze aanpassingen zullen samen met de invoering van zone 30 de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen en het ziekenhuis verhogen. Er passeert dagelijks nog veel zwaar verkeer, wat de stad betreurt en blijft aankaarten bij het Vlaams Gewest.

Een gescheiden riolering zorgt ervoor dat hemelwater ter plaatse in de grond kan trekken en het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie kan gaan. Zo is de straat klaar voor de klimaatverandering die al gaande is.

In de toekomst zullen de bushaltes ter hoogte van de school en het ziekenhuis plaatsmaken voor een Hoppinpunt. Naast een ruime toegankelijke bushalte komt er een plaats om te schuilen tegen de regen en een fietsenstalling. 

Bewoners informeren

Tijdens de infovergadering op 5 december 2023 informeerden AWV, Aquafin en de stad de buurt over de komende werken en hoe dit het straatbeeld zal veranderen. Voor de start van de werken, verstuurt de stad ook nog twee bewonersbrieven. De eerste brief hebben de buurtbewoners in de loop van deze week ontvangen en bevat alle informatie over de verschillende fasen van de werken en wat elke fase precies inhoudt. Van zodra de startdatum bekend is, ontvangt de buurt een tweede bewonersbrief. Hierin vinden buurtbewoners ook alle relevante informatie over de bereikbaarheid van hun huizen, de huisvuilophaling , parkeergelegenheid … Ook de handelaars, organisaties en scholen in de nabije omgeving van de Gasthuisstraat krijgen van de stad nog extra informatie over de bereikbaarheid.

Blijf op de hoogte

Het weer en technische problemen kunnen de planning van de werken wijzigen. Daarom houdt de stad je op de hoogte via de projectpagina en alle stedelijke kanalen.

Gepubliceerd op woensdag 10 april 2024 15.09 u.