Geel blijft groeien!

De laatste decennia is Geel sterk veranderd: van klein stadje op het platteland naar de op één na grootste stad van de Kempen. Sinds de jaren ’70 steeg het Geelse bevolkingsaantal met 35 %. Ondertussen zijn we al met 40 781 Gelenaars. Naar schatting hebben we tegen 2030 nog eens 12 % meer inwoners. En die groei komt vooral van nieuwe mensen die naar Geel trekken, want Geel heeft heel wat te bieden!

Om ervoor te zorgen dat Geel ook in de toekomst een aangename en leefbare stad blijft, werkt Geel aan een beleidsplan ruimte. Zo houden we onze huidige en nieuwe inwoners tevreden.

Wie zijn de nieuwe Gelenaars?

De laatste tien jaar steeg het Geelse inwonersaantal met 10,1 %. Dat is het hoogste cijfer van de omliggende gemeenten. Alleen Turnhout is met 11,1 % nog iets meer gestegen. In Geel ligt het aantal overlijdens sinds 2016 hoger dan het aantal geboortes. Onze aangroei komt dus vooral van nieuwe mensen die naar Geel trekken.

In totaal is 15,9 % van de Geelse bevolking van buitenlandse herkomst. Voor de gehele provincie Antwerpen ligt dit cijfer op 28,6 %. Dat wil zeggen dat dit aandeel van de bevolking ofwel zelf geen Belg was bij geboorte of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet
de Belgische nationaliteit bezat. In Geel is hiervan 8,7 % niet-EU en 7,2 % EU. De vijf populairste herkomstlanden in onze stad zijn: Nederland (23,2 %), Roemenië (13,4 %), Polen (9,5 %), Afghanistan (4 %) en Marokko (3,5 %). De instroom van volwassen nieuwkomers zijn vooral jongeren (66 % in de categorie 18 – 34 jaar).

Nieuwe inwoners krijgen warm welkom

Twee keer per jaar organiseert de stad een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Zo kunnen ze kennismaken met onze stad en de werking van de stadsdiensten.

Waar gaan we naartoe?

Naar schatting hebben we tegen 2030 nog eens 12 % meer inwoners. Dat hoeft niemand te
verbazen. Onze stad heeft namelijk een heel mooi en kwaliteitsvol aanbod aan scholen, cultuur, werkgelegenheid, groen in en vlakbij het centrum … Daar mogen we trots op zijn! Zowel het jongere deel van de bevolking als dat van inwoners ouder dan 50 jaar zal nog uitbreiden de komende jaren. Geel zal dus tegelijk verjongen en verouderen. We kunnen die bevolkingsgroei niet tegenhouden en dat hoeft ook niet. Maar we houden er best wel rekening mee. Waarom? Omdat we willen dat Geel een leefbare, aangename stad blijft, die haar eigen identiteit en haar dorpse karakter niet verliest. Al een aantal jaar werken we samen met onze inwoners en verschillende experts aan een helder plan voor de toekomst: het beleidsplan ruimte, waarin we bepalen hoe we met de ruimte willen omgaan.

Groeien met behoud van groen

Geel heeft een uitgestrekt grondgebied waarbij 19 % van de oppervlakte bebouwd is. In vergelijking met enkele gemeenten in de buurt is dit nog best oké: 17 % in Mol, 22 % in Turnhout en 25 % in Westerlo. Maar Geel staat in Vlaanderen op plaats vier van
de gemeenten met de hoogste ‘betonsnelheid’, het aantal vierkante meters open ruimte dat per
dag verdwijnt door bebouwing. We willen niet dat alles wordt volgebouwd en moeten dus een goed evenwicht zoeken tussen de stad laten groeien en de open ruimte bewaren. Het is belangrijk om na te denken over hoe Geel wil groeien, zodat ook infrastructuren zoals (zorg)voorzieningen, onderwijs, sport, mobiliteit en publieke ruimte gecontroleerd en kwaliteitsvol mee evolueren. De stad heeft daarom het beleidsplan ruimte opgemaakt, op basis van onderzoek en inspraak van onze inwoners via onder andere dialoogcafés en infomarkten. In dit beleidsplan liggen de grote lijnen vast waar we naartoe willen met Geel. Het gaat over verschillende domeinen, waaronder leefbaar wonen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid.

Meer info over het beleidsplan ruimte vind je op www.geel.be/mijngeel.

Gepubliceerd op maandag 13 december 2021 13 u.