Geel past meerjarenplan aan en zet extra in op welzijn en lokale economie

Vorig jaar stelde de stad haar meerjarenplan 2020-2025 voor. In het plan focust het stadsbestuur op levenskwaliteit, (verkeers)veiligheid en duurzaamheid. Die focus blijft, ook in coronatijden! Meer zelfs, de stad zet nog meer in op het welzijn van haar inwoners en voorziet extra middelen om de lokale economie een boost te geven. Daarnaast voorziet de stad budget om met een aantal projecten zoals de heraanleg van Diestseweg en de bouw van een nieuwe stedelijke werkplaats vroeger te starten.

2020 was een moeilijk jaar. Corona had, en heeft nog steeds, een grote impact op de zorg, op onze inwoners, op onze lokale ondernemers en ook op de dienstverlening en werking van de stad. Onze medewerkers en de stad deden al heel wat inspanningen om de gevolgen van coronacrisis op te vangen. Geel past nu haar meerjarenplan aan om dit ook de komende periode te doen. Daarnaast blijft de stad investeren om haar ambities uit het meerjarenplan 2020 -2025 waar te maken: Geel moet een nog betere plek worden om te wonen, werken en leven, en dat voor iedereen!

De aanpassingen aan het meerjarenplan werden toegelicht op maandag 7 december aan de gemeenteraadscommissie. Op 17 december legt de stad de aanpassingen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Stad maakt middelen vrij voor gevolgen coronacrisis

Geel doet extra inspanningen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken voor haar inwoners, haar medewerkers, de lokale economie en de zorg. Zo voorziet de stad een grotere ondersteuning voor ziekenhuis Geel in 2021 en 2022. Ook voor Gelenaars in financiële moeilijkheden komt er extra budget: de stad voorziet jaarlijks 500 000 euro extra voor sociaal financiële steun. Het team van maatschappelijk werkers wordt tijdelijk uitgebreid om mensen, die door corona in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, te ondersteunen. De Zomerschool 2020, opgericht om kwetsbare leerlingen te helpen bij leerachterstand door corona, zullen we ook de volgende jaren organiseren. 

In 2020 maakte de stad al middelen vrij voor acties die de lokale handelaars en horeca ondersteunen. Ook in 2021 laat Geel haar lokale ondernemers niet in de steek. De stad voorziet 300 000 euro om Geel als vierde grote industriestad op de kaart te zetten en om onze economie een extra injectie te geven. De stad schaft de bedrijfsbelasting af vanaf 2021. Zo krijgen onze Geelse bedrijven meer ademruimte in coronatijden. Vanaf 2022 heft de stad onroerende voorheffing voor bedrijven in verhouding tot hun draagkracht. 

Al deze corona-specifieke uitgaven kan de stad volledig opvangen binnen het huidige plan: een deel van de geplande uitgaven werd het voorbije jaar niet besteed, en we kregen extra steun van andere overheden, onder meer uit het noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd en het extra budget dat werd toegekend aan het OCMW.

Vlottere mobiliteit met centrale plaats voor de fiets

Met het invoeren van de fietsstraten, de heraanleg van Pas, Tessenderloseweg en Schuttershof in 2020 werden de eerste stappen gezet om van Geel ‘een fietsstad’ te maken. Ook de komende jaren blijft Geel werk maken van verkeersveiligheid en een vlottere mobiliteit. Zo staan er in 2021-2022 weg- en rioleringswerken gepland in Rauwelkoven -Groenstraat, krijgt Diestseweg in 2023 samen met de nieuwe straatriolering ook aangepaste voet-en fietspaden en plant de stad i.s.m. de Vlaamse overheid de herinrichting van de Molseweg. Ook in Dr. Vandeperrestraat verbetert de stad enkele fietsovergangen met de zijstraten . Om parkeerovertredingen aan te pakken start de stad in 2021 met procedure ‘GAS 4’. Dit betekent dat inbreuken op het stilstaan en parkeren kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete.

Projecten vanaf 2021

Door corona moest de stad heel wat activiteiten en evenementen annuleren of uitstellen. Zo verhuizen de Dimpnadagen en de expo 'Zot van Dimpna' van de Phoebus Foundation naar 2022. Om het culturele leven een boost te geven, besliste de stad om alvast middelen vrij te maken om in 2023 de tentoonstelling Middlegate III te organiseren. Ook de gepande investeringen in nieuwe sportinfrastuctuur krijgen vorm: in 2021 start de uitbreiding aan sporthal aan Axion. Daarnaast voorziet de stad extra middelen voor een ontwikkelingsplan sportsite ‘De Leunen’.

Volgend jaar krijgt het terrein van jeugdcentrum De Bogaard een grondige facelift met een speciale kleuterzone voor de allerkleinsten en een leerboerderij. In 2023 komt er nog een nieuw skatepark. De stad besliste om bijkomend ook het gebouw onder handen te nemen: de zolder van het jeugdcentrum wordt uitgebreid.

Voor de zone Havermarkt – Werft – Possonsdries -Patronaatstraat in het Geelse centrum start de stad in 2021 met de opmaak van een Masterplan. In dit plan bepaalt de stad hoe ze – op lange termijn- dit gebied op vlak van mobiliteit en vergroening wil inrichten. Ook het stadhuis en cultuurcentrum worden onder de loep genomen.

Nog een belangrijke verschuiving in het meerjarenplan: de bouw van een nieuwe stedelijke werkplaats start in 2023, een jaar vroeger dan oorspronkelijk gepland. De eerste fase zal nog binnen deze legislatuur vorm krijgen zodat onze werknemers in een professionele, moderne en energiezuinige accommodatie hun werk kunnen doen.

Gepubliceerd op woensdag 9 december 2020 9.13 u.