Geel sneeuw- en ijzelvrij

Sneeuw en ijzel zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Vijf strooiploegen van de stad staan stand-by om te strooien. De wegen worden gestrooid volgens drie vaste strooirondes.

De routes omvatten verschillende centrumstraten, verbindings- en ontsluitingswegen (geen sluipwegen), openbaarvervoersverbindingen, fietsverbindingen (voor schoolgaande jeugd) waar geen fietspaden zijn, wegen naar rusthuizen, schoolomgevingen, industriezones, bruggen en eventuele omleidingen. In woonwijken wordt niet gestrooid, uitgezonderd in delen van de Leunen en het Velleke.

De stadsdiensten staan ook in voor het strooien op fietspaden langs gemeentewegen. Ze nemen een aantal voetpaden voor hun rekening, zoals aan de bibliotheek, het zwembad, het stadspark, kerken, kerkhoven, vrije en stedelijke scholen, kinderopvang De Bengelbende en de tekenschool in Ten Aard. Op plaatsen die geen eigendom zijn van de stad, of die door externe organisaties gebruikt worden, strooien de stadsdiensten niet. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende parochiezalen en de omgeving van het OPZ.

Elke inwoner is verplicht de stoepen, goten en rioolroosters voor de woning of onbebouwde eigendom vrij te houden van sneeuw en ijzel. Dit is opgenomen in de politiecodex.

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2018 7.47 u.