Geelse Seniorenraad zoekt nieuwe leden

Wil je je engageren voor andere ouderen en het maatschappelijk leven in Geel? Voel je je geroepen om het seniorenbeleid in Geel mee te beïnvloeden? Dan is een rol in de Geelse Seniorenraad misschien wel iets voor jou.

Heb je meer informatie nodig voor je de stap zet? Kom dan naar het kennismakingsmoment op woensdag 9 januari van 10 tot 11.30 uur in het stadhuis.

De Geelse Seniorenraad komt minstens viermaal per jaar samen. Je kunt ervoor kiezen om actief aan alle vergaderingen deel te nemen of om sporadisch mee te werken aan specifieke projecten of adviezen.

Om lid te worden van de Geelse Seniorenraad:

  • moet je in Geel wonen (uitzonderingen hierop na te vragen)
  • geniet je een rustpensioen of heb je de normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt
  • moet je geen lid zijn van een seniorenvereniging of organisatie om jouw stem te vertolken. Je kunt je ook rechtstreeks kandidaat stellen voor deelname aan de raad.

Ook elke Geelse seniorenvereniging of organisatie die aangesloten is bij de seniorenraad, kan een kandidaat voordragen. Deze kandidaat moet lid zijn van de betrokken vereniging.

De Geelse Seniorenraad doet ook een oproep naar kandidaat-(vice) voorzit(s)ters. Wie zich kandidaat wil stellen voor een van deze functies doet dit ten laatste op vrijdag 1 februari bij May Luyckx.

meer info: deskundige senioren May Luyckx, 014 56 71 31, may.luyckx@geel.be

Gepubliceerd op donderdag 13 december 2018 14.27 u.